Shutterstock

Därför är röran bra för din kreativitet

Hatar du att städa? Då är det här goda nyheter för dig. Oredan kan nämligen påverka din hjärna positivt, visar en studie.

”Om ett rörigt skrivbord är ett tecken på ett rörigt sinne, vad tyder då ett tomt skrivbord på?”

Citatet kommer från en berömd herre vid namn Albert Einstein som enligt uppgift hade en viss talang för att låta skrivbordet svämma över av till synes oorganiserade papper och lappar som skulle hjälpa honom med att få fram svaret på gåtan om universum.

Och något tyder på att Einstein även hade rätt i sitt något udda sätt att se på saken.

En studie visar nämligen att röriga miljöer kan sporra din inre idéspruta och stimulera kreativa tankar.

Utförde en rad experiment

Bakom studien står bland andra Kathleen Vohs från University of Minnesota, Carlson School of Management, i USA.

Tillsammans med ett forskarteam utförde hon en rad olika experiment på en grupp försöksdeltagare – bland annat ett försök där deltagarna delades upp i två lag och ombads hitta nya användningsområden för bordtennisbollar.

Den ena gruppen stängdes in i en stökig lokal, den andra i en välstädad.

Skapar kreativa lösningar

De två grupperna kom fram till lika många idéer, men idéerna från gruppen i den stökiga lokalen var betydligt mer kreativa, enligt en opartisk panel som fick bedöma förslagen utan att veta vilka som stod bakom idéerna.

Enligt försöksledaren Kathleen Vohs sätter en stökig miljö igång kreativiteten.

”Kreativa människor känner sig fria från begränsningar i stökiga miljöer. Det hjälper dem att bryta de traditionella tankegångarna och skapa nya vinklar, medan miljöer utan oreda kräver säkra lösningar”, säger hon.