Shutterstock

Är tvillingar lika smarta?

Enäggstvillingar är svåra att skilja åt, men är deras intelligens också identisk?

Enäggstvillingar och är en guldgruva för vetenskapen. De kan nämligen avslöja om det är det genetiska arvet eller omgivningarna vi växer upp i som formar oss mest.

Hjärnavbildningar visar att hjärnstrukturer som har inflytande på vår intelligens är 95-100 procent identiska hos enäggstvillingar. De är med andra ord lika smarta.

Med utgångspunkt i hjärnavbildningarna samt ett antal intelligenstester konstaterade forskarna att genetik har ett betydelsefullt inflytande på intelligensen, medan miljön spelar en marginell roll.

Men den uppfattningen utmanas nu av en studie från 2022.

Amerikansk tvilling var dummare

I studien testade forskarna likheter och skillnader mellan två tvillingflickor som föddes 1974 och som skildes åt vid två års ålder.

Medan den ena tvillingen hade vuxit upp med sin biologiska familj i Sydkorea, hade den andra adopterats av en amerikansk familj.

I stora drag hade de vuxna tvillingarna samma personlighet, mentala hälsa och sjukdomshistorik.

Men till forskarnas stora förvåning visade IQ-testet att den tvilling som hade vuxit upp i USA hade ett resultat som var 16 poäng längre än hennes sydkoreanska syster.

Normalt ligger enäggstvillingar mindre än sju poäng från varandra, så den lägre intelligensen måste bero på skillnaderna i uppväxt och miljö.