7 hobbyer som bevisligen ökar din intelligens

Intelligens är inte bara något du är född med. Din hjärna och din hjärnaktivitet kan aktiveras eller stängas av, beroende på vad du använder den till – här får du sju hobbyer som lyfter din intelligens.

guitar close

Intelligens är inte en given entitet som du kommer till världen med och inte kan förändra, utan snarare en flytande beskrivning av dina mentala förmågor, som mycket väl kan förändras över tid.

Och hobbyer spelar en stor roll när du ska motionera klumpen med fett och neuroner du traskar runt med mellan öronen.

Här är 7 hobbyer som forskning av visat ökar din intelligens.

7. Lär dig att spela ett instrument

Forskning från Harvard Medical School visar att aktiva musiker som övar kontinuerligt har en mer välutvecklad hjärna än andra.

Samtidigt har en annan studie från University of Kansas Medical Center dokumenterat att den mentala hälsan och de kognitiva förmågorna hos äldre personer är förhöjd hos dem som har lärt sig att spela ett instrument.

6. Idrotta

Människor som idrottar mycket har en kraftigt förhöjd förmåga att avläsa och analysera dynamiska händelser – eller med andra ord – de är bra på att förutse situationens utveckling.

Detta främjar såväl den spatiala intelligensen samt den logisk-matematiska intelligensen, vilket i sin tur ökar din förmåga att bearbeta former, färger, abstrakta idéer och komplexa data.

5. Regelbunden meditation

Meditation profil

Bristande inlärning och bristande förmåga att lagra nya kunskaper beror ofta på att din hjärna är upptagen med allt möjligt annat, när du borde lära dig nya kunskaper.

Stress och oro kan uppta så stor del av medvetandet att ditt fokus är någon helt annanstans än på det du faktiskt ägnar dig åt.

Då är meditation en utmärkt lösning, för förmågan att stänga av irrelevanta tankar och fokusera mentalt på en enda sak banar vägen för en bättre inlärning och en skarpare hjärna.

4. Motionera din hjärna med spel och lek

Korsord, sudoku, pussel, brädspel, byggklossar. Det finns mycket att välja på när det handlar om spel och aktiviteter, som kräver att du använder hjärnan – och det är bara att sätta i gång.

En omfattande amerikansk studie genomförd på Rhodes College och Temple University har påvisat att speciellt barn och ungdomar som spelar mycket spel utvecklar en markant förhöjd spatial intelligens.

3. Motionera

Motion stretch sunset

Motion ger en bättre blodcirkulation, som i sin tur hjälper till att öka din hjärnas funktionsförmåga.

Samtidigt har försök på både människor och möss påvisat att motion ökar antalet synapser i hjärnan – kopplingarna mellan hjärncellerna.

Dessutom ger motion dig ett bättre sömnmönster, och sömn är vitalt för din hjärnas förmåga att återhämta sig och lagra information optimalt.

2. Läs fler böcker

Ju mer du läser, desto mer lär du dig. Och desto mer tränar du din hjärna att uppfatta, lagra och bearbeta ny kunskap.

Men förutom att erövra en större förståelse för språk och världen omkring dig, så är forskningen ett belägg för att det ökar din generella intelligens.

En kanadensisk metastudie slog redan för 20 år sedan fast att läsning ger ett större ordförråd, kunskaper och språkliga kunskaper – oavsett utgångspunkter i intelligens.

1. Lär dig ett nytt språk

Skilt sprog

Analyser av grammatik och inlärning av nya ord på ett främmande språk skärper din intelligens och minskar risken för demens senare i livet.

Det visar en långtidsstudie från Department of Psychology vid University of Edinburgh, då 853 personer för första gången testades 1947 och sedan testades igen 2008.

Resultaten dokumenterar att de som hade tillägnat sig ett eller flera nya språk hade en förhöjd allmän intelligens och en markant förhöjd språklig intelligens jämfört med dem som bara behärskade ett enda språk.