Shutterstock

3 nackdelar med att vara intelligent

Står du inte ut med höga ljud och oroar du dig mer än vad de flesta andra gör? Det kan vara ett tecken på att du har en väldigt speciell hjärna.

De flesta av skulle gärna vilja vara lite smartare än andra och kunna visa upp vår höga intelligenskvot.

Men det är inte nödvändigtvis så avundsvärt som kan tro.

Det finns nämligen även flera överraskande nackdelar med att vara smart. Här är några är dem:

1. Du oroar dig mer

© Nathan Dumlao

Vad är meningen med livet? Var jag lite för hård mot min kollega i dag? Får vi i oss tillräckligt med grönsaker?

Intelligenta människor har ofta en speciell förmåga att har fundera över allt från tunga existensiella frågor till mängden färgämnen i maten.

En studie som publicerades 2015 visade att en hög så kallad verbal intelligens även kopplas ihop med en ökad tendens att bekymra sig och ideligen tänka på saker som redan hänt.

Forskarna upptäckte dessutom en svag koppling mellan hög intelligens och en ökad risk för ångest och depression.

2. Du underskattar din förmåga

Lär dig mer om Dunning-Kruger-effekten i videon här.

’Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet’ lyder ett talesätt. Och något tyder på att det säger något om verkligheten.

Det avspeglades i en berömd studie fra 1999 där de två amerikanska psykologerna Justin Kruger och David Dunning visade att vi människor har en tendens att övervärdera vår förmåga ju lägre intelligens vi har, och vice versa.

Det senare kallas för Dunning-Kruger-effekten.

I studien exponerade psykologerna deltagarna för ett test där de efteråt fick uppskatta hur många rätt svar de hade.

Här visade det sig bland annat att de som hamnade i den lägsta fjärdedelen poängmässigt även överskattade antalet rätt svar med 50 procent.

Å andra sidan underskattade de som låg i den översta fjärdedelen poängmässigt antalet rätt svar.

3. Du är känslig för ljud

© Jason Rosewell

Överdrivet smaskande, brummande motorer och klickande tangentbord.

Världen är full av störande element och det kan vara särskilt jobbigt om du är väldigt intelligent.

Det var bland annat slutsatsen i en studie från Northwestern University som visade att försöksdeltagare med en hög kreativ intelligens också distraherades mer och påverkades negativt av ljud.

En del av förklaringen till det var enligt forskarna att personer med en hög kreativ intelligens tar in världen med alla sinnen och därför inte kan stänga av så som andra människor kan.