Intelligens

Hjärnan mot människan

Intelligens är ett brett begrepp

Den ursprungliga betydelsen för intelligens är att det handlar om förmågan att förstå. Den definitionen är fortfarande central för uppfattningen av intelligens, men i dag inkluderar den också summan av ens mentala förmåga och kapacitet. Den mänskliga hjärnan kan ta upp ny kunskap, använda den och uttrycka den. Men hur det kommer sig att hjärnan kan göra det är fortfarande ett mysterium för forskare. Utforska våra artiklar och lär dig mer om intelligens.

Sju olika intelligenser

Ett vanligt misstag när det gäller begreppet intelligens är att intelligens är ett uttryck för summan av ens kunskap. Men intelligens är en individs naturliga och intuitiva förmåga att samla in och använda kunskap, där summan av kunskapen är ett uttryck för hur smart man är. Intelligens är inte heller ett binärt fenomen där man är antingen eller inte är intelligent. Det finns också flera former av intelligens som varje individ har olika benägenhet för. På 1980-talet beskrev Harvard-forskaren Howard Gardner sju typer av intelligens som vi fortfarande använder oss av i dag:

  • Språklig/verbal
  • Logisk/matematisk
  • Visuell/spatial
  • Musikalsk
  • Kroppslig/kinestetisk
  • Social
  • Reflekterande
En glödlampa lyser i bland andra släckta

© Shutterstock
Sida 1 / 4