Shutterstock

Huvudvärkstabletter gör dig mer riskbenägen

Huvudvärkstabletter påverkar hjärnan så att inte bara smärtan utan även rädslan lindras.

Det smärtstillande ämnet paracetamol finns i över 600 olika typer av receptfria läkemedel som exempelvis Panodil och Alvedon. Nu visar en ny studie från Ohio State University i USA att läkemedlet inte bara dämpar smärtan utan även gör oss mer riskbenägna.

Forskarna genomförde försök med 500 personer där hälften fick paracetamol i rekommenderad dos, medan resten hälften fick placebo. Efter knappt en timme uppmätte man hur riskbenägna de var.

Läkemedlet paracetamol får exempelvis ett bungyjump att verka mindre skrämmande. Det visar ett nytt försök.

© Shutterstock

De ombads bland annat blåsa i en ballong för att få en summa pengar. Ju mer de blåste upp ballongen, desto mer pengar fick de, men brast ballongen var pengarna borta. Det fanns en tydlig tendens att de personer som fick paracetamol vågade blåsa upp ballongen mer.

Mer redo att satsa allt på spel

Likaså visade enkäter att det smärtstillande ämnet gjorde försökspersonerna mer villiga att utföra ångestframkallande handlingar som bungyjump. Detsamma gällde personernas vilja att satsa hela sin inkomst på exempelvis hästkapplöpning.

Forskarna anser att effekten även kan ha en social betydelse eftersom medicinen är så pass utbredd; exempelvis kommer många med symptom på covid-19 ta paracetamol, och det är olyckligt om det innebär att de underskattar risken för att smitta andra.

Artikeln utgavs första gången 2021.