Shutterstock
Näsa - Hur fungerar vårt luktsinne?

Hur fungerar vårt luktsinne?

Luktsinnet är ett finkänsligt verktyg. Det talar varje dag om för oss vad vi tycker om och vad vi inte tycker om. Och denna "enkla" information är avgörande för vår hälsa – och vårt val av partner.

Vad är luktsinnet?

Människans förmåga att fånga upp dofter i luften är det som vi kallar luktsinnet. Totalt finns det cirka 20 miljoner sinnesceller i näsan och människan kan registrera mellan 10 000 och 40 000 dofter som både kan upplevas som behagliga och obehagliga.

Hur fungerar luktsinnet?

Vetenskapen vet numera exakt vad som händer, när vi känner dofter, och det handlar om en relativt komplicerad biologisk process.

Lukt är egentligen små molekyler, som avges från till exempel en ost.

Molekylerna från osten transporteras genom luften in i näshålan, som är försedd med sinnesceller över ett område på omkring tio kvadratcentimeter. Här löses molekylerna upp i ett tunt slemlager, som finns runt omkring små hår allra ytterst på sinnescellerna.

I upplöst tillstånd kan de binda sig till speciella mottagarmolekyler, och på så sätt registreras lukten.

Var i hjärnan sitter luktsinnet?

Via nervtrådar skickas meddelandet vidare till luktloben, som är den yttersta delen av luktnerven. Härifrån går signalerna till hjärnan, som skapar vårt intryck av lukt.

Den senaste forskningen visar att det är i synnerhet höger hjärnhalva som är aktiv, när man presenteras för en lukt av något slag. Den vänstra hjärnhalvan, som framför allt står för det rationella, är mest aktiv, när det handlar om en obehaglig lukt.

Luktsinnet varnar människan

Människan kan uppfatta omkring 10000 olika lukter, och sinnet har speciellt under urtiden varit oerhört viktigt för vår överlevnad.

Obehagliga lukter stimulerar nämligen alarmberedskapen och kan bland annat varna oss, om vi är på väg att äta dålig mat eller dricka ruttet vatten. Speciella lukter, såsom av ruttet kött och avföring, uppfattas av praktiskt taget alla människor som obehagliga.

Luktsinnet spelar även en viktig roll vid valet av partner. Undersökningar har visat att vi föredrar doften av en människa, som har ett immunförsvar som skiljer sig så mycket som möjligt från vårt eget. Det är nämligen ändamålsenligt för att få friska barn.