Shutterstock

Hjärnström uppmuntrar deprimerade

Neurologer har hittat ett speciellt hjärnområde precis bakom ögonen, som gör deprimerade på märkbart bättre humör när det utsätts för elektrisk laddning.

Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten har var femte person fått diagnosen någon under sitt liv. Det finns dock bot att få.

Forskningen visar nämligen att deprimerade patienter kommer på bättre humör när forskare kopplar elektricitet till ett visst område i hjärnan.

Neurologer från University of California i USA upptäckte effekten när de med elektroder stimulerade olika hjärnområden på 25 patienter med epilepsi.

Ett hjärnområde precis bakom ögonen ser ut att spela en helt central roll för vårt humör. Det kallas Lateral orbitofrontal cortex (det gröna området på bilden)

© bylin

Elektroder höjer humöret

Före studien genomgick patienterna en omfattande undersökning som pekade på att några av dem visade tecken på depression.

Därför hade man en unik möjlighet att undersöka om humöret hos dessa patienter ändrades när elektroder skickade svaga strömstötar genom olika hjärnområden.

När forskarna stimulerade ett visst område, det laterala orbitofrontala cortex, berättade patienter med måttlig till svår depression att de blev på betydligt bättre humör.

Området är bland annat knutet till våra känslor och den tillfredsställelse som vi kan känna genom att fatta beslut.

Patien­ternas humör sjönk igen så snart forskarna slutade stimulera området.

Patienter utan depression märkte ingen skillnad.

Vårt humör styrs av flera centra i hjärnan men den nya undersökningen visar att området bakom ögonen är viktigt, kanske för att det har förbindelser med många andra centra i hjärnan.

Symptom på depression:

  • Känner sig ledsen, nedstämd och trött under en längre period utan att kunna peka på en orsak.
  • Förlorar intresset för det mesta och saknar sin vanliga energi och drivkraft.
  • Förebrår sig själv och känner skuld över att må som man gör.
  • Saknar självtillit och livet tycks meningslöst och utan betydelse.
  • Problem att koncentrera sig som vanligt.
  • Isolererar sig och orkar inte delta i social samvaro.
  • Sömnkvaliteten är dålig; man vaknar ofta på natten eller tidigt på morgonen – eller så sover man för mycket.
  • Starkt nedsatt eller överdriven aptit.
  • Självmordstankar kan förekomma.
  • Fysisk smärta, huvudvärk, spänningar och sömnlöshet kan vara de första tecknen på en begynnande depression.