Shutterstock

Hjärnskanning kan förutsäga depression

För första gången har fysiska förändringar i hjärnan som föregår depression och dess symptom kunnat mätas. Det innebär att sjukdomen kan förutsägas, anser ett grupp forskare från Skottland.

Flera undersökningar har visat att depression har samband med fysiska förändringar i hjärnan, men frågan har varit om det är förändringarna som är orsak till depressionen eller tvärtom.

Nu har en forskargrupp vid University of Edinburgh i Skottland för första gången upptäckt en förändring som föregår depressionen.

Förändringar i hjärnan kunde mätas innan depressionen

Man granskade två stora genetiska databaser som innehåller dna-analyser, hjärnskanningar och information om depression hos tiotusentals människor.

Forandringer i de talamiske baner går forud for depression, viser nye undersøgelser.

© Shutterstock

Där kunde man se att det inträffade förändringar i hjärnan när depressionen dök upp hos dem som var genetiskt disponerade för depression.

Bland annat förlorade de en del av hjärnans vita substans, som innehåller nervförbindelser mellan olika centra.

Skanning ger hopp om tidig behandling

Forskarna fann också förändringar i de så kallade främre talamiska banorna, vilket är nervbuntar från talamus som bland annat har med uppmärksamhet och medvetenhet att göra.

Förändringarna verkade finnas redan innan symptomen på depression noterades.

Upptäckten ger hopp om att hjärnskanningar ska kunna förutsäga en depression så att patienten kan få hjälp och behandling tidigare.