Shutterstock

Hjärncentrum skyddar mot traumaeffekt

Hjärncentret hippocampus har visat sig kunna bekämpa trauman. Det har lett in forskarna på spåret av en möjlig behandling för posttraumatisk stress (PTSD).

Nya försök på möss visar hur vår hjärna undviker att en traumatisk upplevelse sätter sig fast och fortsätter framkalla ångest när vi tänker på den.

Forskare vid University of Texas, USA, följde hjärnaktiviteten hos möss som först utsattes för ett trauma och därefter fick bearbeta det.

Traumat framkallades genom att mössen fick en svag elektrisk stöt varje gång de sattes ned i en låda.

Efterhand räckte anblicken av lådan för att framkalla en reaktion i hjärncentret amygdala, som är känt för att vara förknippat med rädsla.

Därefter placerades mössen flera gånger i lådan utan att få en stöt, och nu kunde forskarna se hur mössen lärde sig att undertrycka rädslan.

Det förekom ökad aktivitet i en grupp nervceller i ett annat centrum, hippocampus, som har med minnet att göra, samtidigt som aktiviteten i amygdala minskade.

Nervceller i hippocampus kan dämpa den ångest som beror på traumatiska upplevelser.

© Shutterstock

Amygdala framkallar ångest.

© Shutterstock

Hippocampus undertrycker ångest.

Nervcellerna i hippocampus är uppenbarligen avgörande för att hjärnan ska få traumatiska upplevelser att blekna.

Om detta gäller även i människohjärnan kan stimulering av dessa celler kanske hjälpa vid tillstånd som PTSD, då patienten just plågas av att enbart minnet av en upplevelse framkallar lika svår ångest som själva upplevelsen.