Shutterstock

Hjärnceller lever vidare efter döden

Flera timmar efter det sista hjärtslaget, kan hjärnans celler fortfarande återupplivas. Det visar ett försök från USA, i vilket hjärnceller från döda grisar tillfördes syre och näringsämnen i ett speciellt pumpsystem.

Forskare har nu lyckats återskapa cellaktivitet i hjärnor som tagits ut ur grisar, fyra timmar efter det att djuren slaktats.

Försöket genomfördes av forskare på Yale School of Medicine i USA.

De har utvecklat ett system som de kallar BrainEx. Systemet består av en rad pumpar som fyller hjärnans blodkärl med syre och näringsämnen.

För säkerhets skull tillförde systemet ett ämne till grishjärnorna som hindrar hjärncellerna från att skicka signaler.

Forskarna ville på så sätt undvika alla risker för att det kunde uppstå aktivitet som kan tolkas som medvetande i hjärnorna.

Hjärnceller (gröna) från en gris kan återupplivas många timmar efter att djuret slaktats.

© Stefano G. Daniele & Zvonimir Vrselja; YSM

Celler kan återaktiveras

Efter att ha legat sex timmar i BrainEx-systemet började några av cellerna i hjärnorna att leva upp och visa tecken på att deras ämnesomsättning hade startat om.

Forskarna tog ut några av dem och odlade dem i petriskålar. Då visade det sig att de fortfarande kunde skicka elektriska signaler till varandra.

Forskarna understryker att de inte har återupplivat grishjärnorna utan att celldöden i hjärnan sker långsammare än man tidigare trott.

Det betyder att det kanske också är möjligt att återaktivera nervceller hos människor efter ett slaganfall, då syretillförseln har varit avbruten.