Varför är de flesta högerhänta?

Jag undrar varför de flesta människor är högerhänta. Finns det några biologiska fördelar med att vara högerhänt och vad är det som styr det?

Hjernehalvdele

Svaret på varför människor är höger- eller vänsterhänta finns i hjärnan. I stort kontrolleras den högra sidan av kroppen av den vänstra hjärnhalvan och tvärtom. Många funktioner kontrolleras av bägge halvorna, men oftast dominerar den ena.

Forskarna har ännu inga svar på varför den högra sidan dominerar hos 90 procent av befolkningen. Biologiskt sett finns det inget som tyder på att det skulle vara en fördel att vara högerhänt. Hjärnan är vanligtvis utformad på samma sätt hos höger- och vänsterhänta, men vänsterhänta tenderar att ha en mer symmetrisk hjärna än högerhänta.

Hjärnan utnyttjar resurserna effektivt

De båda hjärnhalvorna har olika egenskaper. Språkkunskaper förknippas vanligtvis med den vänstra hjärnhalvan, medan rumsuppfattning hör ihop med den högra halvan. Asymmetrin är ett effektivt sätt att utnyttja hjärnans resurser på. Hjärnan ser därför till att kroppens ena halva får en dominerande roll och kan ta hand om särskilt krävande uppgifter, som till exempel att skriva eller sparka en boll i mål.

Viss forskning tyder på att människor är bäst på de områden som styrs av deras dominerande hjärnhalva. Men hittills har inte forskarna hittat några svar på varför höger sida av kroppen generellt är den mest dominerande.

Vänster och höger

Vänsterhänta är ofta bra på att tänka i rumsliga bilder.

Högerhänta är ofta språkligt begåvade.