Hjärnan föredrar kanter framför kurvor

OPTISK ILLUSION: Hur går linjerna på den grå bakgrunden? Är de böjda, sicksackade eller både och?

© Kohske Takahashi/i-Perception

Titta noga på bilden ovan. Vilket slags linjer ser du? Böjda, raka eller både och?

Sanningen är att alla linjer är likadana. De är alla lika mjuka och vågiga. Skillnaden är att de ljusa
och mörka delarna av linjerna är olika placerade. De flesta upplever dock att vartannat par linjer är hårda och sicksackade.

Japanska psykologer bestämde sig för att undersöka synvillan närmare och visade en grupp studenter olika versioner av bilden. Kurvornas färgförlopp och bakgrundsfärg – vit, svart och grå – varierade i undersökningen.

Närbild av den grå bakgrunden

© Kohske Takahashi/i-Perception

Det visade sig att synvillan bara fungerar mot grå bakgrund, och det är bara när en linje byter färg upptill och nedtill i kurvan som vi ser den som sicksackad.

Enligt Kohske Takahashi vid Chukyo University i Japan kan förklaringen vara att vår hjärna
utnyttjar olika strategier för att identifiera mjuka kurvor och skarpa kanter, och att strategierna kan konkurrera med varandra.

När färgskiftet på en linje sker upptill och nedtill i kurvorna uppfattar vi en lodrät linje nedåt genom kurvorna, och denna linje överdriver hjärnans upplevelse av kurvans riktnings-byte så att linjerna framstår som sicksackade.