Flickors och pojkars hjärnor fungerar olika

Olikheter i hjärnan kan kanske förklara pojkar och flickors olika förmågor.

Teens study

Pojkars och flickors hjärnor är olika. Det är slutsatsen i ett nytt forskningsprojekt, där forskarna vid University of Pennsylvania, USA, har undersökt hjärnans kopplingar hos 428 pojkar/män och 428 flickor/kvinnor i åldrarna åtta till 22 år.

Pojkar har i snitt flest kopplingar i var och en av de två hjärnhalvorna, medan flickor har flest kopplingar mellan de båda hjärnhalvorna. Skillnaden var tydligast hos 13- till 17-åringarna och avtog med åldern.

Korsande tankar styrker intuitionen

Kopplingarna går tvärs över de två hjärn-halvorna. Det kan möjligtvis förklara kvinnors bättre verbala och intuitiva förmågor.

Längsgående tankar ger rumskänsla

Kopplingarna går främst från den främre delen till den bakre i hjärnhalvorna, vilket kanske kan förklara pojkars bättre rumsuppfattning.