Claus Lunau

Hjärnan byggs om under hela livet

När vi föds är alla kroppens organ redo att användas – utom hjärnan. Dess inre nätverk av miljardtals nervkopplingar är fortfarande under uppbyggnad, och under resten av livet fortsätter den att konstrueras om.

Människohjärnan har kallats en av universums mest invecklade strukturer, och det finns det goda skäl för. Den innehåller över 80 miljarder nervceller som kommunicerar med varandra i ett gigantiskt nätverk av kopplingar.

På senare år har forskarna med hjälp av nya skanningsmetoder kunnat se hur hjärnans nätverk byggs upp från de tidiga fosterstadierna och hur det utvecklas under livet.

Till skillnad från kroppens övriga organ är hjärnan inte alls färdigutvecklad vid födseln, utan blir det först i slutet av puberteten. Därefter börjar utvecklingen gå åt andra hållet. Det blir gradvis allt svårare att lära sig och minnas saker – och i ålderdomen krymper hjärnan rent fysiskt.

Tusen nervceller bildas varje sekund

6:e graviditetsveckan: I graviditetens sjätte vecka börjar stamceller i fostrets lilla hjärna delas, så att det bildas tusen nervceller i sekunden. Bland de nybildade cellerna finns så kallade gliaceller, som upprätthåller en stabil miljö kring de övriga cellerna.

Nervceller i hjärnan
© Claus Lunau

Nybildade celler bygger upp hjärnan

7:e graviditetsveckan: De nybildade cellerna vandrar ut och etablerar sig, så att hjärnans grundläggande uppbyggnad börjar ta form. I hjärnbarken bildar gliacellerna ”stativ” som hjälper de övriga nervcellerna på plats i exakta lager.

Sju veckor gammalt foster
© Claus Lunau

Cellerna får tusentals partner

18:e graviditetsveckan: Arton veckor in i graviditeten börjar nervcellerna bilda kopplingar, så kallade synapser, så att de kan utväxla signaler. Vid födseln har varje cell synapser till cirka 2 500 andra celler, men redan i tvåårsåldern är de 15 000 till antalet.

Synapsbildning
© Claus Lunau

Kopplingarna sorteras

3 år–60 år: I treårsåldern, efter det att de flesta synapser har bildats, gallras det gradvis bland dem. Synapser som sällan används avlägsnas, medan välanvända synapser förstärks. Därmed anpassas hjärnans kopplingar till den enskilda individens förmåga.

Avbruten synaps
© Claus Lunau

Celler och synapser försvinner

Efter 60 år: Genom livet försämras nervcellernas förmåga att bilda synapser, vilket gör det svårare att lära sig och minnas saker. Efter 60-årsåldern dukar alltfler synapser under och samtidigt börjar nervcellerna dö, så att hjärnan förlorar 0,5 procent av sin volym för varje år som går.

Synapser dukar under
© Claus Lunau