Shutterstock

Herpes kan leda till Alzheimers sjukdom

Nya studier visar att det vanligen förekommande viruset HSV-1 kan ge symptom på Alzheimers sjukdom.

Drygt två tredjedelar av alla människor är smittade med HSV-1 och i vissa fall kan den enkla infektionen utlösa demenssjukdomen Alzheimers sjukdom. Detta framgår av nya resultat som tagits fram av forskare på Tufts University i USA.

Herpesviruset, som är känt för att ge så kallade mun- eller förkylningssår, kan framkalla de ansamlingar av proteinet beta-amyloid mellan hjärncellerna som är ett av de viktigaste kännetecknen vid Alzheimers sjukdom.

HSV-1 kan skapa de ansamlingar av beta-amyloid (gröna) som kännetecknar Alzheimers sjukdom.

© Shutterstock

Forskarna kom fram till sambandet när de infekterade så kallade minihjärnor, det vill säga odlade klumpar av hjärnceller, med viruset.

Inom tre dagar utvecklade minihjärnorna stora mängder beta-amyloid samtidigt som hjärncellerna började dö – exakt den bild som hjärnskanningar visar hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Herpesmedicin skyddar hjärncellerna

Forskarna försökte därefter att skydda minihjärnorna mot skadorna genom att ge dem ämnet valacyclovir som är ett vanligt läkemedel mot herpes. Försöken visade på god effekt och det ger därmed hopp om att ämnet kan användas som behandling för människor som både har Alzheimers sjukdom och är smittade med HSV-1.

Är man väl smittad med HSV-1 stannar viruset kvar i kroppen resten av livet. Det är dock långtifrån alla som är smittade som viruset lyckas korsa den så kallade blod-hjärn-barriären hos.