Shuttertstock

Hästminne kräver starka kopplingar

Ett så kallat hästminne är inte bara ett resultat av minnesträning. Ny forskning visar att ett bra minne till stor grad beror på att goda förbindelser mellan olika områden i hjärnan.

Att vissa personer är mer allmänbildade än andra beror inte bara på att de har lärt sig mer i skolan eller läst mycket.

En nyare undersökning visar att människor med stor allmänbildning har en hjärna med bättre förbindelser.

Bakom resultaten står forskare vid Ruhr-Universität Bochum i Tyskland.

Hjärnans huvudvägar är avgörande för minnet

De analyserade hjärnan hos 324 forskningspersoner genom ett allmänbildningstest som bestod av 300 frågor fördelade över ett stort antal ämnen, allt från konst till kemi.

DTI-skanningen visar de viktigaste vägarna i hjärnan som är avgörande för bra allmänbildning.

© Shutterstock

Det visade sig att de personer som klarade sig bäst i testet hade mycket starka förbindelser mellan olika hjärnområden.

Forskarna använde en speciell skanningsteknik kallad “Diffusion Tensor Imaging” (DTI) som kan visa en karta över nätverket av nervfibrer i hjärnan.

Kreativitet ligger utmed hjärnans huvudväg

Tekniken visar bland annat de “huvudvägar” som går från cellerna i hjärnbarken genom den vita substansen i hjärnans inre, och som därför förbinder områden som ligger långt från varandra.

Även andra studier har visat vikten av huvudvägarna.

År 2018 fann forskare vid Harvard University i USA till exempel att kreativ förmåga är starkt beroende av förbindelsen mellan områden som ligger långt från varandra.