Shutterstock
en man arbetar på datorn

Har hjärnan större kapacitet än en superdator?

Kan man bedöma hjärnans förmåga som en dators, alltså i hertz och byte? Är människohjärnan snabbare än en dator?

Människans hjärna arbetar på ett helt annat sätt än en dator, och därför är det svårt att jämföra deras förmåga. Man kan betrakta varje nervcell som en processor med en frekvens på 200 Hz, vilket innebär att neuronen kan skicka iväg en signal till en annan nerv 200 gånger i sekunden.

Hjärnans processorer är alltså mycket långsammare än en vanlig hemmadators processor, som arbetar med en hastighet på 1 GHz. Till skillnad från de flesta datorer med en enda eller två processorer, har hjärnan 100000000000 neuroner, så den sammanlagda frekvensen blir 20000 GHz. Därtill kommer att hjärnans neuroner är sammansatta i ett komplicerat nätverk, där varje enskild neuron har kontakt med tusen andra, som den kan skicka sin signal vidare till.

Därmed blir den faktiska frekvensen tusen gånger större och kommer upp på 20 miljoner GHz. Idag vet man mycket lite om hur hjärnan sparar information. Antar man emellertid att varje kontakt mellan två neuroner kan vara ”på” eller ”av” och därmed lagra en bit information, motsvarar människans minne omkring 12000 Gb. Hjärnan är alltså både snabbare och har större minne än dagens datorer. Forskare tror emellertid att datorerna kommer att gå om hjärnan redan om några decennier.