Vad är en hallucination?

En del personer ser och hör saker som inte finns, men som ändå upplevs som helt verkliga. Hur uppstår den sortens hallucinationer?

Vad är en hallucination?

Hallucinationer är nervimpulser utan sinneskontroll

Sinnena – så som syn och hörsel – registrerar omvärlden och skickar nervimpulser till hjärnan, som tolkar dessa och omvandlar dem till exempelvis bild och ljud. Hjärnan skiljer inte på om ljuden och bilderna skapas i huvudet eller om de kommer från omgivningen.

I vissa fall kan nervimpulserna bildas utan sinnenas inblandning så att vi hör, ser, luktar, känner eller kan smaka saker som faktiskt inte finns. Därför kan även blinda få hallucinationer och se saker omkring sig.

Hallucinationer upplevs som verkliga

Hallucinationerna upplevs som verkliga och kan i regel bara skiljas från verkligheten med hjälp av förnuftet. En person som är påverkad av LSD vet mycket väl att himlen inte är gjord av sylt och att blommorna i trädgården inte är gjorda av gul och grön cellofan, men ruset får det att verka så.

Däremot kan en schizofren patient ha svårt för att inte ta till sig de röster som talar till hen på stort allvar.

Många kan drabbas av hallucinationer

Personer med psykiska sjukdomar eller missbruk upplever ofta hallucinationer, men det kan även hända friska människor.

? Alkoholister på avvänjning kan drabbas av delirium tremens. Tillståndet visar sig genom att alkoholisten hör och känner saker som inte existerar.

? Migränpatienter kan strax innan ett migränanfall uppleva fenomenet aura, och då ofta i form av förvrängda röster, oförklarliga ljuseffekter och konstiga dofter.

? Narkomaner som tar LSD eller svampar kan få hallucinationer i form av bland annat förvrängda syn- och hörselintryck.

Var tredje person upplever ett fenomen som kallas för hypnagogi precis innan man somnar. Tillståndet yttrar sig som ljud och bild, men är inte det samma som att drömma (vilket inte har något med hallucinationer att göra).

Schizofrena upplever hallucinationer

Skanningar av schizofrena patienters hjärnor tyder på att rösterna som de hör kan uppstå på flera ställen i den komplexa process där hjärnan omvandlar ljud till begripligt tal.

Här uppstår hallucinationer:

1: Flera olika hörselcentrum i tinningloben registrerar ljud, känner igen ord och ger dem innebörd. Fel på dessa centra kan bilda meningar som aldrig har blivit sagda.

2: Centren i pannloben ser till att vi kan skilja mellan orden vi hör och de som vi bildar i våra egna tankar. Fel på dessa centra gör att schizofrena patienter upplever att inre röster kommer utifrån.

3: I hjärnområdet ACC uppstår vår vilja att säga något och att bilda meningar. Hos schizofrena är det fel på det här området som får dem att föra samtal med de inbillade rösterna.

Hjärnan styr allt

Oavsett om det handlar om schizofreni, hallucinationer, adhd eller depression, så har hjärnan ett finger med i spelet. Följ med på jakt efter dåliga förbindelser och avvikande hjärncentra i vår artikel: