Gör testet: Fem drag skapar din personlighet

Fokuserar du målmedvetet på en uppgift eller är du mer spontan och flexibel? Lär dig att känna igen de fem grundläggande personlighetsdragen och testa var du själv hamnar på skalan.

Pussel, hjärna, karaktärsdrag
© Claus Lunau & Shutterstock

Vår personlighet är mycket komplex. Även den mest sociala och nyfikna person kan exempelvis också ha en tendens att vara misstänksam mot andra och oroa sig för framtiden.

För att beskriva människors komplexa personlighet använder psykologer ofta den så kallade femfaktormodellen. Modellen, som också kallas ”the big five”, utvecklades av psykologer under 1980-talet och grundar sig på fem överordnade personlighetsdrag eller dimensioner och 30 underliggande drag.

Var och en av de fem grundläggande dragen har två motpoler och modellen visar var på skalan vi ligger – karaktärsdraget vänlighet går till exempel från irritabel till godmodig.

Modellen delar inte in personer i de fem karaktärsdragen, utan pekar ut de aspekter med varje enskilt drag som totalt sett beskriver personligheten bäst.

Läs vad som kännetecknar var och ett av de fem karaktärsdragen – och testa din egen personlighet.

Pusselbit, oro, moln
© Claus Lunau & Shutterstock

Oro (neuroticism)

Du har ofta negativa känslor

Oro avspeglar din tendens till att slås av negativa tankar och känslor.

Personer som får höga poäng när det gäller oro har lätt för att bli stressade eller oroliga och är ofta nedstämda eller impulsiva.

Folk med låga poäng tar däremot saker och ting med ro. De får inte panik om något inte går som planerat, och de är generellt mer avslappnade och funderar inte lika mycket över olika saker.

Omfattar:

 • Ångest
 • Ilska
 • Depression
 • Självosäkerhet (blyghet)
 • Omåttlighet
 • Sårbarhet
Pusselbit, utåtvändhet, pratbubblor
© Claus Lunau & Shutterstock

Utåtvändhet

Du får energi av andra människor

Utåtvändhet beskriver hur vi uppfattar sociala relationer och agerar i dem.

Höga poäng innebär att man uppskattar att vara tillsammans med andra människor och att samvaro ger energi.

De inåtvända finns i den andra änden av skalan. De gillar inte att vara i stora grupper utan vill hellre vara ensamma eller tillsammans med några få nära vänner.

Utåtvända är ofta mer pratsamma än inåtvända.

Omfattar:

 • Tillgivenhet
 • Sällskaplighet
 • Självsäkerhet
 • Aktivitetsnivå
 • Spänningssökande
 • Gladlynthet
Pusselbit, öppenhet, glödlampa
© Claus Lunau & Shutterstock

Öppenhet

Du är kreativ och riskvillig

Öppenhet handlar om ditt förhållande till förändringar, upplevelser, konst och nya idéer.

Låga poäng indikerar att man är konventionell och praktisk, medan höga poäng är tecken på kreativitet, nyfikenhet, känslonyanser och intresse för kultur.

Mycket öppna personer är ofta riskvilliga och kan uppfattas som oförutsägbara, medan inåtvända personer är mer fokuserade på att göra klart sina uppgifter.

Omfattar:

 • Fantasi
 • Intresse för konst
 • Känslosamhet
 • Äventyrslust
 • Intellekt
 • Frisinnighet
Pusselbit, vänlighet, handslag
© Claus Lunau & Shutterstock

Vänlighet

Du lägger undan egna intressen

Vänlighet är önskan om och strävan efter att skapa harmoni med andra.

Vänliga människor är hänsynsfulla, hjälpsamma, givmilda och villiga att kompromissa med egna intressen för andras skull.

Personer som får låga poäng på vänlighet, lägger istället mer tonvikt vid egna intressen och oroar sig inte så mycket om andra. De är ofta misstänksamma och osamarbetsvilliga.

Omfattar:

 • Tillit
 • Moral
 • Altruism
 • Samarbetsvilja
 • Anspråkslöshet
 • Sympati
Pusselbit, samvetsgrannhet
© Claus Lunau & Shutterstock

Samvetsgrannhet

Du fokuserar stadigt på målet

Samvetsgrannhet handlar om din strävan att nå dina mål och göra vad som behövs för att infria egna och andras förväntningar.

Höga poäng avspeglar förmågan att kontrollera sina impulser och fokusera på målet och kan ofta uppfattas som envishet.

Låga poäng indikerar spontanitet och flexibilitet, vilket i gengäld kan ge intryck av att man är vårdslös och opålitlig.

Omfattar:

 • Självsäkerhet
 • Ordningsamhet
 • Plikttrohet
 • Strävsamhet
 • Självdisciplin
 • Försiktighet
Skala personlighetstest
© Shutterstock

Hur många poäng får du för de fem personlighetsdragen?

Via länken här nedan kan du testa själv hur du ligger till i förhållande till femfaktormodellens fem överordnade och 30 underliggande personlighetsdrag.

I testet ska du ta ställning till 120 olika påståenden – exempelvis hur lätt du har att få vänner och hur mycket du oroar dig för saker och ting.

Trots att det är många frågor tar det bara runt tio minuter att genomföra testet. Resultatet av testet visas grafiskt, så att du lätt kan jämföra din egen personlighet med dina vänners eller din familjs.

Gör testet här.