Genome Institute of Singapore, A*STAR

Forskare odlar artificiella hjärnor

De är stora som ärtor, men förvillande lika den äkta varan. Forskarna har skapat konstgjorda hjärnor med både nerver och blodkärl och dessa små organ kan förhoppningsvis ge oss medicin mot allt från demens till cancer.

Nu kan du få en liten kopia av din hjärna odlad i en petriskål – komplett med nervceller och blodkärl. Med lite tur kan den till och med utveckla förstadier till ögon.

Forskarna har experimenterat med de artificiella hjärnorna sedan 2013, men de har nyligen lyckats få dem att skapa egna blodkärl.

I och med det blir de små hjärnorna lika komplexa som hjärnan hos ett tre månader gammalt foster – och det är viktigt för deras potential.

Hudceller blir hjärnor

De artificiella hjärnorna, även kallade hjärnorganoider, kan exempelvis odlas från donatorns hudceller.

Till forskarnas förvåning återupptar de små hjärnorna den utvecklig som donatorns hjärna gick igenom på fosterstadiet.

Skulle donatorns hjärna vara sjuk blir hjärnorganoiden också sjuk.

Hjärna

Forskarna har lyckats få blodkärl (rött) att växa mellan hjärnornas celler (blått och grönt).

© UC Davis Institute for Regenerative Cures

Små hjärnor ska ge oss medicin mot demens

Hjärnorganoiderna har redan inneburit genombrott i förståelsen av sjukdomar som exempelvis autism och mikrocefali.

De har också använts för att upptäcka läkemedel som kan bota hjärnor som infekterats med zika på några få dagar.

Hittills har forskningen dock begränsats av den korta tid som hjärnan lever. Men i och med blodkärlen kan de små organen både få syre och näring på ett mer effektivt sätt vilket gör att de lever längre.

Det innebär att forskarna för första gången kan undersöka ett stort antal sjukdomar som tar lång tid på sig att utvecklas, såsom demens.