Forskare: Hasch kan skada ungas hjärnor

Haschrökning från tidig ålder kan straffa sig senare i livet, då unga brukare riskerar att få kämpa med inte bara en onormal hjärnfunktion, utan även lägre IQ.

Hasch TOP

Ungdomar under 17 år ska tänka sig för en extra gång innan de tänder haschpipan eller för tändaren till den hemrullade jointen.

En kanadensisk studie visar nämligen att deras unga hjärnor tar skada av det:

”Resultaten indikerar att haschrökning från tidig ålder inte bara kan leda till en avvikande hjärnfunktion, utan även en lägre IQ”, säger hjärnforskaren Elizabeth Osuch från Western University i Kanada.

Haschhjärnan fungerar inte normalt

Forskarlaget utsatte 74 ungdomar för psykiatriska och kognitiva undersökningar samt IQ-test och hjärnskanningar.

De haschrökande försökspersonerna under 17 år – och de som hade varit under 17 när de började röka hasch – visade onormal hjärnaktivitet jämfört med den icke-haschrökande kontrollgruppen.

Det gällde både de områden av hjärnan som är förknippade med minne, belöningsbeteende, rumslig uppfattning och förmågan till självreflektion.

Dessutom uppmätte forskarna en lägre IQ hos de unga haschrökarna under 17 år.

Unga haschrökare bör tänka sig för

Eftersom försöket endast har påvisat skillnaderna mellan de tidiga haschrökarna och icke-haschrökarna, får större uppföljande undersökningar både bekräfta resultaten och belysa vilken effekt den onormala hjärnaktiviteten kan ha.

Och det är viktigt, speciellt för ungdomar med problem, understryker forskningsledaren Elizabeth Osuch:

”Många ungdomar (med psykologiska problem – reds. anm.) använder hasch i stora mängder därför att de – trots forskningen – tror att det motverkar deras problem och därför att det får dem känna sig bättre här och nu.”