Shutterstock

Forskare avslöjar den perfekta mängden sömn

Forskare har noggrant studerat drygt 500 000 personers sömnvanor och hittat den perfekta mängden för dig som är i slutet av 30-årsåldern eller äldre.

Det förstör ditt minne, försvagar ditt immunförsvar och sänker din reaktionsförmåga.

Och förresten kan det vara direkt livsfarligt.

De flesta vet nu att sömnbrist är förödande för vår hälsa. Men forskare kämpar fortfarande med att ta reda på vad just din sömn betyder för hälsan, och hur många timmar du behöver ha på kudden innan det är tillräckligt.

Och nu har en ny stor undersökning kommit ett stort steg närmare svaret. Forskare har noggrant studerat hälsan och sömnen hos en halv miljon människor för att hitta den perfekta mängden när du har passerat 38-årsstrecket.

Sömn håller hjärnan frisk

I studien gick forskare från England och Kina igenom enkätundersökningar från vuxna mellan 38 och 73 år. Deltagarna tillfrågades bland annat om sina sömnmönster, sin psykiska hälsa och hur de mådde i allmänhet.

Försökspersonerna bedömdes också för sina kognitiva förmågor i olika tester, och hos 40 000 av de tillfrågade försökspersonerna hade forskare också direkt tillgång till hjärnskanningar och genetisk data.

Mot denna bakgrund kom de fram till att sju timmars sömn varje natt är ett gyllene snitt när det gäller att hålla hjärnan frisk och bekämpa hjärnsjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom.

Sömnen är uppdelad i fyra faser

För mycket sömn kan också vara skadligt

Överraskande nog upptäckte forskarna också att både mer och mindre än sju timmars sömn varje natt fick deltagarna att prestera sämre på olika parametrar:

De reagerade till exempel långsammare, fick sämre minne och blev generellt sämre på att lösa problem.

För mycket eller för lite sömn gav också fler symtom på ångest och depression hos deltagarna.

Klumpar skadar hjärnceller

Sömnbrist kan enligt forskarna göra att man får för lite av den djupa sömnen, eller så kallad icke-REM-sömn, där man inte drömmer.

Störningar i just denna sömnfas är nära kopplade till vårt minne och ackumuleringen av ett specifikt protein som kallas beta-amyloid, som ackumuleras i klumpar och kan utlösa utvecklingen av demenssjukdomen Alzheimers sjukdom.

© National Institutes of Health / Wikimedia Commons

Alzheimers förstör hjärnan på två sätt

Forskarna påpekar också att hjärnan inte kan städa bort de olika slaggprodukterna om man får för lite sömn – och att det kan orsaka förödelse kring hjärncellerna.

Men oavsett vad är forskarnas budskap tydligt:

"Det är viktigt att få en god natts sömn i alla skeden av livet, men särskilt när vi blir äldre." Barbara Sahakian - professor i psykiatri vid University of Cambridge.