ImageSelect/Frank Willett

Förlamad kan skriva med tankens kraft

I ett nytt experiment har amerikanska forskare lyckats läsa handskriften från en förlamad man - direkt från hans tankar. Den speciella tekniken kommer göra det lättare och snabbare för förlamade människor att kommunicera med omvärlden.

Människor som är förlamade i hela kroppen har tack vare den så kallade BCI-tekniken fått mycket lättare att kommunicera med omvärlden.

Tekniken fungerar genom att elektroder avläser hjärnans mönster av elektriska impulser, varefter en dator avkodar och översätter dem till handling.

På så sätt kan den förlamade enbart med tankens kraft flytta en markör runt på en skärm och välja bokstäver.

Metoden har hittills gjort att förlamade kunnat skriva med en hastighet av upp till 39 bokstäver i minuten.

Så kallad BCI-teknik gör det möjligt att knappa in bokstäver på en dator med hjälp av tankens kraft. Det går ännu snabbare när datorn avläser tänkt handskrift.

© ImageSelect/Frank Willett

Föreställde sig en blyertspenna

Nu kan det göras ännu bättre. Forskare vid Stanford University i USA har gjort ett nytt experiment med en patient som var förlamad från halsen och ned efter en ryggmärgsskada.

Forskarna satte in mikroelektroder i hjärnområdet gyrus precentralis, som kontrollerar hand- och fingerrörelser.

Därefter bad de honom att föreställa sig att han skrev bokstäver med en blyertspenna.

En dator med ett självlärande program “tränades” att känna igen mönster i hjärnans aktivitet och utföra de rörelser som den förlamade föreställde sig.

BCI är en förkortning av Brain-Computer Interface och innebär att hjärnans elektriska impulser mäts och tolkas av en dator.

På så sätt kunde han inte bara knappa in bokstäver utan också skriva "för hand" på skärmen.

Datorn tolkade bokstäverna korrekt i 95 procent av fallen och den förlamade kunde nu klara av att skriva 66 bokstäver i minuten.

Forskarna tror att hastigheten med lite övning kan bli ännu högre.