Shutterstock
Man i säng topp

Förändringar i hörseln kan öka din risk för demens

Nedsatt hörsel som vuxen kan öka risken för kognitiv försvagning och demens senare i livet. Forskare uppmanar dig att agera när du upplever förändringar hos dig själv och andra.

Du tänker nog inte på det. Men dina öron bombarderas konstant av ljudvågor som träffar din trumhinna, som skickar dem vidare in öronsnäckan, där fina sinneshår till sist ger signaler till hjärnan om ljuden.

Precis som allt annat i din kropp är ditt hörselsinne en komplicerad process som kräver ett avancerat samspel mellan hjärnan och många små finare delar. Och även om de flesta av oss kanske tar hörselsinnet för givet, så visar flera senare studier att du har goda skäl att vara extra uppmärksam på förändringar i hörseln – både hos dig själv och andra.

Enligt forskare kan det nämligen finnas ett samband mellan nedsatt hörsel i vuxen ålder och en ökad risk att drabbas av demens senare. Detta förklarar Asmus Vogel, som är neuropsykolog vid Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark.

"Det har gjorts flera stora engelska studier av de största riskfaktorerna för demens, och där omnämns hörseln som den största potentiellt modifierbara (möjlig att påverka, reds. anm.) riskfaktor", förklarar han.

Dubbelt så stor risk

En av de stora studierna publicerades i den vetenskapliga tidskriften Alzheimer’s Association i juli i fjol. I studien av forskare vid bland annat University of Oxford ingick så många som 82 039 personer över 60 år från en stor medicinsk databas kallad "UK biobank".

Deltagarna gjorde ett test som undersökte deras förmåga att fånga upp små brottstycken av tal i en bullrig miljö. Forskarna upptäckte att deltagare med dålig hörsel också löpte nästan dubbelt så stor risk att utveckla demens senare i livet, jämfört med de deltagare som hade normal hörsel.

Forskarna tittade också på om den ökade risken för demens berodde på andra faktorer, som exempelvis social isolering och depression till följd av hörselförlusten. Men det hittade de bara begränsade bevis för.

Undvik de största riskfaktorerna

Forskarna bakom studien understryker att det inte är möjligt att redogöra för ett direkt orsakssamband, men att resultatet ligger i linje med flera andra studier.

Bland annat en rapport från den erkända vetenskapliga tidskriften The Lancet, som så tidigt som 2017 listade nedsatt hörsel som en av nio stora riskfaktorer för demens som går att förebygga. Efter det har tre nyupptäckta riskfaktorer lagts till, så att listan nu sammanlagt omfattar tolv stora riskfaktorer.

Se listan: Det här är de tolv riskfaktorerna

Forskarna har fortfarande inte hittat orsaken har. Men neuropsykologen Asmus Vogel har flera möjliga förklaringar.

"En orsak kan vara att de processer som bryter ned hjärnor, genom exempelvis demenssjukdomen Alzheimers sjukdom, även drabbar hörseln", förklarar han.

"En annan mekanism kan vara att man på grund av nedsatt hörsel måste överanstränga sig för att ta in omvärlden – ungefär som om man har nedsatt syn och inte använder glasögon. Och det kan potentiellt slita på hjärnan", säger han.

Tala om det för andra

Asmus Vogel understryker att det ännu inte har gjorts någon studie som visar att vi kan undvika kognitiv försvagning och demens genom exempelvis ge allmänheten hörapparater.

Men enligt honom är de senaste årens studier en viktig påminnelse om att vara uppmärksam på små förändringar hos oss själva och andra, eftersom demenssjukdomar och kognitiv försvagning inte är något som vi kan bota.

Därför är det viktigt att förebygga och bromsa utvecklingen och exempelvis söka hjälp för att undersöka sin hörsel och se till att hörapparater är korrekt inställda.

"Det är viktigt att göra människor uppmärksamma på om man inte tycker att de hör tillräckligt bra, eftersom nedsatt hörsel ofta är något man med tiden kan vänja sig vid hos sig själv. Men i slutändan kan det alltså få betydelse för hjärnfunktionen", säger han.