Shutterstock

För första gången: Forskare registrerar vad som händer i hjärnan när vi dör

En olycklig incident på ett sjukhus i Kanada har gett forskare direkt tillgång till en hittills dold värld. Det visar sig att hjärnan drar igång ett stort antal överraskningar sekunderna efter vårt sista hjärtslag.

Kraftfulla ljusglimtar i slutet av mörka tunnlar, en blixtsnabb tillbakablick till livets största ögonblick eller en känsla av att lämna sin egen kropp och sväva över den som en satellit.

De sista sekunderna av livet har alltid varit omgärdade av mystik.

Och fortfarande vet vi inte exakt vad som händer i hjärnan. Men nu har forskare för första gången lyckats mäta själva hjärnaktiviteten i detalj hos en döende person.

Det visar sig att vår hjärna sätter igång en mängd kemiska signaler när vi tar vårt sista andetag. Och kanske gör den processen att den döende får se några av livets bästa ögonblick passera – precis som vi sett i många filmer.

Tragiskt fall öppnar upp för en dold värld

Forskarna kom fram till upptäckten genom att titta på ett olyckligt fall från ett sjukhus i British Columbia, Kanada. Där lades en 87-årig man in på sjukhus med ett epileptiskt anfall efter en operation, vilket ledde till att läkarna kopplade in elektroder till hans huvud varpå de noga kunde följa hjärncellernas elektriska signaler med hjälp av ett så kallat EEG.

Dessvärre förvärrades mannens tillstånd under tiden och han dog plötsligt i en hjärtattack.

Men det gav läkarna tillgång till en hittills dold värld. Även om forskare tidigare gjort enkla EEG-mätningar av den mänskliga hjärnan i övergången mellan liv och död var detta första gången som de hade möjlighet att följa händelsen i detalj.

CT-skanning av en hjärna med en hematom

Den 87-årige kanadensiske mannen fick en blodpropp mellan kraniet och hjärnan på grund av en fallolycka och dog därefter av hjärtstillestånd. Bilden visar en datortomografi av mannens hjärna före operation (A och B) och efter operation (C och D)

© Frontiers in Aging Neuroscience

Hjärnan spelar upp livets största ögonblick

Forskarna hann spela in 900 sekunder av den döende hjärnan.

Mätningarna avslöjade hur det under 30 sekunder före och 30 sekunder efter det sista hjärtslaget pågick en ökad aktivitet av hjärnvågor. Dessa hjärnvågor, så kallade gammavågor, kopplas ofta ihop med våra drömmar och minnen.

Hjärnvågor är den totala elektriska aktiviteten hos hjärnans miljardtals nervceller. Vågornas frekvens och styrka säger en hel del om vilket tillstånd av medvetande som personen befinner sig i.

Gammavågorna är, med en frekvens mellan 30 och 100 hertz, den typ av hjärnvågor som har högst frekvens. Samtidigt är det gammavågor som forskare oftast mäter när försökspersoner i andra studier uppmanas att väcka minnen till liv.

Men elektroderna plockade även upp andra typer av hjärnvågor, exempelvis alfavågor. Just kombinationen av dessa båda typer av hjärnvågor kan, enligt forskarna, avslöja vad som försiggick i hjärnan på den döende:

"Kopplingen mellan alfa- och gammaaktivitet är involverad i återkallelsen av minnen hos friska försökspersoner. Därför är det spännande att fundera över om aktiviteten kan vara en sista "tillbakablick av livet" som kanske äger rum vid tidpunkten för döden", skriver forskarna i sina studie.

© Claus Lunau

Ström av joner säkerställer signaler i hjärnan

En hjärncell skapar en elektrisk signal i sitt inre genom att låta elektriskt laddade joner flöda in i cellen. När signalen har passerat genom cellen skickar så kallade jonpumpar ut jonerna igen vilket gör att cellen är redo att skicka en ny signal.