Shutterstock

Fisk förhindrar att hjärnan krymper

Nya studier visar att fisk på menyn bibehåller och återuppbygger den vita substansen i hjärnan, så att den inte minskar med åldern.

När du går runt i förorenade storstäder ansamlas skadliga ämnen i din hjärna. Men nu har forskare från Columbia University i USA hittat ett motmedel: Se till att du har fisk och skaldjur på menyn.

Tidigare studier har dokumenterat att ämnen som bly och organiska lösningsmedel i luften kan få hjärnan att krympa och försämra dina kognitiva förmågor.

Målet med den nya studien var att ta reda på om en fiskrik kost kunde skydda mot skadorna.

Utan fisk krymper hjärnan

Forskarna kartlade matvanorna hos 1315 kvinnor, som hade en genomsnittlig ålder på 70 år.

Man tog samtidigt blodprover för att undersöka halten av omega-3-fettsyror, som vi vanligtvis får från fisk och skaldjur. Och slutligen fick samtliga genomgå hjärnavbildningar.

Omega-3-fettsyror i fisk och skaldjur motverkar att hjärnans vita substans försvinner. Den vita substansen, det vill säga de vita områdena på bilden, består av utskott från hjärnceller, som förbinder olika områden av hjärnbarken (rosa).

© Evan Otto/Science Photo Library

De sammanlagda resultaten visade ett tydligt samband mellan kvinnornas intag av fisk och skaldjur, halten av omega-3 i blodet och hjärnans volym.

Skillnad på sju kubikcentimeter

Skillnaderna var störst i den vita substansen, som består av nervkopplingar mellan de olika områdena i hjärnbarken.

Gruppen av kvinnor med högst omega-3-nivå hade markant större hjärnor än gruppen med den lägsta nivån. Skillnaden mellan de två grupperna var i genomsnitt sju kubikcentimeter.

Forskarna drar slutsatsen att en fiskrik kost både skyddar och återuppbygger den vita substansen.

Läs också: Fjärsing är Nordeuropas giftigaste fisk