Shutterstock

Extra lemmar gör hjärnan unik

Hjärnan har en mycket speciell strategi för att använda extra lemmar. Det visar nya hjärnskakningar av personer som är födda med sex fingrar. Forskarna bagom studien hoppas att upptäckten ska revolutionera utvecklingen av artificiella lemmar så att de i framtiden kan styras precis som våra egna lemmar.

Två barn av 1000 föds med extra fingrar, så att de har sex på vardera hand i stället för fem. Tillståndet kallas polydaktyli, och i enstaka fall är de extra fingrarna lika användbara som de andra.

Nu har forskare vid University of Freiburg i Tyskland undersökt hur hjärnan hanterar de extra fingrarna. Forskarna använde två forskningspersoner som har sex fingrar på vardera hand.

Enkla försök visade att det sjätte fingret rörs med egna muskler och senor, och de båda personerna kunde lösa uppgifter med en hand som vi andra måste använda två händer till, till exempel att knyta skosnören.

Ett extrafinger styrs av egna muskler (grönt och rött) men även av sitt eget hjärnområde.

© UNIVERSITY OF FREIBURG

Extra finger har sitt eget område i hjärnan

När forskarna sedan skannade personernas hjärna medan de rörde händernas fingrar visade det sig att det extra fingret liksom de fem andra kontrolleras av sitt eget motoriska område i hjärnan.

Forskarna anser att upptäckten ger möjlighet till extra konstgjorda extremiteter som vi kan styra som våra egna.

Praktiskt nog kan vi därmed alla lära oss att knyta båda skosnörena samtidigt och skriva på tangentbordet med tolvfingersystemet och mer avancerat kan en kirurg förses med en extra, konstgjord arm så att han eller hon kan göra operationer utan hjälp av en assistent.