Shutterstock

Erfarenhet ger upplevelse av tiden

Tiden går inte lika snabbt för alla. Så kan det i alla fall kännas och nu har en grupp forskare upptäckt varför.

“Sitt på en varm spis i en minut, och det känns som en timme. Eller sitt tillsammans med en vacker kvinna i en timme, och det känns som en minut.”

Orden är Albert Einsteins och åsyftar att upplevelsen av en tidsperiod är högst subjektiv och beroende av den situation vi befinner oss i.

Nu har norska forskare vid Kavli Institute for Systems Neuroscience Centre kommit på varför.

De har undersökt ett nätverk av hjärnceller som ordnar våra upplevda händelser och placerar dem i tidsordning – det som vi upplever som en tidsperiod.

Elektroder i hjärnan på råttor visar att varierade upplevelser ger en tydligare tidsuppfattning.

© Erlend Lånke Solbu/ NRK

Miljön påverkar vår tidsuppfattning

I två försök undersökte man det nätverk av celler som kallas NEC hos råttor.

I det första sprang råttorna fritt omkring i en varierad miljö, där de här och där kunde hitta små chokladbitar.

Här visade kurvan över aktiviteten i NEC ett så detaljerat mönster att man bara genom att se på kurvan kunde placera de enskilda upplevelserna på den.

I det andra försöket var råttorna tvungna att springa runt och jaga chokladen i en åttaformad labyrint – alltså en tråkigare och mer förutsägbar miljö med betydligt färre valmöjligheter.

Här visade kurvan över NEC-aktiviteten att upplevelserna flutit samman efterhand som råttan sprungit runt många gånger i åttan. Deras tidsupplevelse hade alltså upphört.