Shutterstock

Enzym från levern motverkar demens

Studier har tidigare visat att fysisk träning skyddar mot utveckling av demenssjukdomar. Nu vet forskare varför.

Äldre människor, som är fysiskt aktiva, löper mindre risk att utveckla demens. Det har hjärnforskare vetat i många år, men nu förstår de äntligen varför. En grupp forskare från University of California i USA har upptäckt ett enzym som ligger bakom effekten.

De genomförde ett enkelt försök med äldre möss, som de delade upp i två burar. I den ena fanns det ett hamsterhjul som mössen använde flitigt, medan mössen i den andra var mindre aktiva.

Efter sex veckor gav forskarna några av de inaktiva mössen en injektion med blod från de sportiga mössen och testade därefter deras förmåga att lära sig och minnas nya saker.

Läkemedel ska ersätta träning

Förmågorna blev nästan lika bra som hos de tränande mössen, medan inaktiva möss som fick blod från andra inaktiva möss klarade sig betydligt sämre. Det visade sig också att bloddopning fick antalet hjärnceller att öka i området hippocampus, som är centralt för minne och inlärning.

Forskarna analyserade sedan blodet hos de vältränade mössen och hittade ett enzym kallat Gpld1, som produceras i levern. När de sedan satte in genen för enzymet i inaktiva möss hade det samma positiva effekt.

Forskarna hoppas att upptäckten kommer att leda till utveckling av nya läkemedel, som minskar risken för demens hos äldre personer som inte har möjlighet att utöva fysisk träning.