Shutterstock

Elstötar i hjärnan ska få bort abstinens

Små elektriska stötar i hjärnans belöningscentrum kan hjälpa drogmissbrukare att minska sin abstinens. Det visar ett försök som kinesiska forskare nyligen gjort.

Kinesiska forskare experimenterar med att behandla drogmissbrukare med hjälp av svaga elektriska stötar i hjärnan. Det sker genom att elektroder avger impulser som kan stimulera eller dämpa aktiviteten i en viss hjärnregion – så kallad "deep brain stimulation".

I försöken siktar forskarna mot en hjärnkärna som heter nucleus accumbens och som är en viktig del av hjärnans belöningssystem.

Stötar från en pulsgenerator till hjärnkärnan nucleus accumbens dämpar drogabstinenssymptom.

© Shutterstock

När vi gör något som innebär njutning frisätter systemet ämnet dopamin, och det har stor effekt på nucleus accumbens. Hjärnkärnan reagerar däremot negativt när den saknar dopamin.

Hos missbrukare vänjs centret vid en hög dopaminnivå och “kräver” därför allt mer av den missbrukade drogen. Forskarna vill försöka dämpa denna aktivitet.

Elstöt dämpar abstinenssignaler

Försökspersonerna får en pulsgenerator inopererad vid nyckelbenet. Via elektroder sänder den hela tiden strömstötar till nucleus accumbens.

Konceptet kan jämföras med den sorts hörlurar som kan eliminera ljud genom att utsända ljud med exakt motsatta ljudvågor så att de båda ljuden släcker ut varandra.

På samma sätt släcker strömstötarna de signaler i nucleus accumbens som annars ger abstinenssymptom hos missbrukaren.