Shutterstock
Drömtydning - Man drömmer

Drömtydning – vad betyder dina drömmar?

Den klassiska drömtydningen är känd för sina många tolkningar av dolda symboler i drömmarna – men nu sopar vetenskapen symbolerna av vägen och erövrar drömlandet med en helt ny form av drömtydning. Läs vidare och ta reda på vad dina drömmar betyder.

Drömtydning: Lär dig att förstå dina drömmar

Om du drömmer att du faller så är du stressad. Och om du drömmer att du kan flyga har en börda lyfts från dina axlar.

Så har den klassiska drömtydningen sökt i våra drömmar i tusentals år efter symboler som kan avslöja våra innersta tankar och hitta mening i drömmarnas, ofta ologiska, handling.

I antikens Grekland använde både Platon och Aristoteles drömtydning och i mer modern tid har Sigmund Freud betraktat drömmarna som vägen in i det omedvetna.

Men nu är storhetstiden för den klassiska drömtydningen förbi. Vetenskapen har vänt blicken mot drömmarnas värld.

Vetenskaplig drömtydning: Vad betyder dina drömmar?

Vetenskapen har erövrat drömland med sina hjärnskanningar och fysiska tester.

Resultatet är en annan typ av drömtydning som i stället säger något om vår förmåga utifrån vilka typer av drömmar vi har och hur ofta.

Tydliga drömmer betyder logisk läggning

Klardrömmar är drömmar där du vet att du drömmer medan du gör det. Du kan också styra handlingen som din egen drömregissör. Klara och kontrollerade drömmar hör i hop med följande:

 • Du är logisk: Om du upplever att du har klardrömmar klarar du att genomskåda drömmarnas värld och avslöja att det som sker runt dig inte är på riktigt. Den förmågan kan du även överföra till verkliga livet, där du kommer att vara bättre på att räkna ut hur du ska ta dig an uppgifter och lösa problem, och du är också mer logisk i dina tankegångar.

 • Du är analyserande: Klardrömmare har två områden på framsidan av hjärnans frontallob som är större än normalt. Det är precis i de områdena som forskarna anser att förmågan att reflektera och analysera finns. Därför är personer som har klardrömmar mer analytiska och reflekterande än andra.

Många drömmar betyder kreativitet

Många människor vaknar upp varje morgon med känslan av att ha tillbringat hela natten i drömmarnas värld. Men det finns också de som aldrig eller väldigt sällan drömmer - i varje fall så vitt de kommer ihåg. Det gäller för cirka en tredjedel av alla människor. Skillnaden i drömmar avspeglas ofta i den vakna världen, där stordrömmarna kopplas ihop med en rad förmågor:

 • Du är läraktig: Om du drömmer mycket är du på mer läraktig på vissa punker. Drömmarna styrker den del av minnet som kallas den procedurminnet, där kunskapen om hur man till exempel cyklar, knäpper en skjorta eller spelar piano sparas. . Personer som drömmer ofta är därför bättre på att lära sig nya processer.
Drömtydning - kvinna på ett moln

Om du har många drömmar kan det enligt vetenskapen vara ett tecken på kreativitet.

© Shutterstock
 • Du är bra på att hantera känslor: Dina drömmar hjälper dig med att hantera dina känslor så att du fungerar bättre socialt. Bland annat hjälper dina drömmar dig att bearbeta negativa känslor som ångest och ilska så att de blir mindre betydande, medan känslor av glädje och lycka förstärks. På så sätt undviker vi att utveckla ångest och att vara negativa mot vår omgivning.

 • Du är kreativ: Drömmare är ofta mer kreativa än de som aldrig eller nästan aldrig drömmer. Anledningen är att hjärnan hos drömmare har en speciell kemi som gör att våra tankar kan sättas ihop på nya sätt så att nyskapande idéer uppstår. Många forskare och uppfinnare har till exempel fått spännande nya idéer medan de låg och snarkade.

Klassisk drömtydning: Vad betyder dina drömmar?

Där den nya drömtidningen kopplar ihop dina drömmar med dina personliga förmågor så kopplar den klassiska drömtydningen snarare ihop dina drömmar med ditt inre tillstånd och ditt mentala liv:

Det betyder dina drömmar enligt klassisk drömtydning

 • Du är naken i offentligt sammanhang Ofta är nakenhet i drömmar en symbol för att du känner en form av skam. Drömmer du till exempel att du står naken på din arbetsplats kan det betyda att du känner dig genomskådad och underlägsen i förhållande till din chef eller dina kollegor – att du inte är bra nog. Nakenhet i drömmarnas värld är alltså ett tecken på låg självkänsla och att man har svårt för att ta itu med vissa sociala relationer.

 • Du blir jagad Om någon är efter dig i din dröm är förföljaren ofta en symbol för ett gammalt trauma eller ett problem som du inte har löst. Att bli jagad av sig själv är ofta ett tecken på depression eller självförebråelse.

 • Du faller Drömmar och att falla ned från exempelvis ett höghus eller en klippa är ofta en symbol för att du har tagit en chans i ditt liv och att du nu fruktar de risker som är förknippade med det. Den här typen av drömmar kan också vara ett tecken på att du är stressad och har mist kontrollen.

Drömtydning - Man faller

Om du drömmer att du faller kan det, enligt den klassiska drömtydningen, bero på att du är stressad eller nyligen har fattat ett beslut som medför stora risker.

© Shutterstock
 • Du har gått vilse Många upplever att de har gått vilse och inte hittar vägen. När du har kommit bort i drömmarnas land handlar det i verkligheten om att du är otrygg med en situation som är främmande för dig. Det kan till exempel handla om att du är överbelastad och stressad och inte lyssnar på dina egna behov.

 • Du tappar tänder Om tänderna ramlar ur munnen på dig i dina drömmar kan det betyda att du känner att du tappar ansiktet. Tappade tänder kan också vara ett tecken på att du har förlorat eller att någon har trampat på din stolthet.

 • Du har sex Sex i en dröm kan symbolisera oförlösta känslor för den person som du har sex med. Det kan vara en intimitet som du skulle vilja ge uttryck för, eller obesvarade känslor som inte nödvändigtvis måste vara kopplat till något sexuellt.

 • Du flyger Om du glatt svävar omkring i din dröm är det för att du känner dig fri – kanske för att du precis har löst ett svårt problem eller blivit av med en stor börda. Men om du är rädd för att falla ned medan du flyger runt kan drömmen betyda att du har hamnat i en situation som du inte kan hantera.

Drömtydning - Man flyger

Om du drömmer att du flyger kan det, enligt den klassiska drömtydningen, betyda olika saker. Antingen känner du dig fri från en börda eller också befinner du dig i en situation som du har svårt att hantera.

© Shutterstock