Det kan du lära dig medan du sover

Med enkla tekniker kan du bli bättre på att bland annat lära dig främmande språk och spela musik medan du sover.

Lär dig medan du sover

Vetenskapen har i årtionden varit intresserad av vilka förmågor du kan tillägna dig medan du sover. Här är tre saker du faktiskt kan lära dig – plus en skröna.

1. Främmande språk

I en studie har två forskare fått tyskar att lära sig nederländska – till en början bara grundläggande ord. Efter de inledande lektionerna delade de upp dem i två grupper och bad dem gå och lägga sig.

Den ena gruppen fick lyssna på de nya nederländska orden medan de sov. Den andra gruppen fick inte höra några ord.

Forskarna kunde dra slutsatsen att försökspersonerna som hade fått lyssna på ord under natten var bäst på att identifiera och översätta orden när de vaknade.

2. Musikaliska förmågor

I en studie utgiven i Nature lärde forskare en grupp personer att spela en låt på gitarr. Efter övningen bad forskarna försökspersonerna ta en tupplur.

Medan de sov fick den första gruppen höra samma melodi som de precis hade fått lära sig. Den andra gruppen sov i tystnad.

Den första gruppen spelade melodin betydligt bättre än den andra gruppen när de vaknade igen.

3. Hitta borttappade föremål

I en studie från 2013 bad forskare från Northwestern University i USA 60 personer att minnas 72 olika placeringar på en skärm. Varje placering hade sitt eget ljud som spelades upp när personerna pekade på placeringen på skärmen.

Efter en tupplur på 90 minuter kunde gruppen av försökspersoner som hade fått höra de olika ljuden under sömnen minnas flest av de 72 platserna.

Så ta en siesta om du inte kan hitta dina nycklar.

4. Skrönan: allmänkunskap

År 1956 försökte de två forskarna Charles Simon och William Emmons att stärka försökspersoners allmänkunskap.

De spelade upp 96 olika fakta inom historia, vetenskap, idrott och andra ämnen medan försökspersonerna slumrade sött. När de vaknade testades de med frågor om alla fakta de hade fått höra.

Men studien påvisade inga bevis för att den här metoden skulle kunna göra dig bättre på exempelvis Jeopardy.