Shutterstock/whitehoune
Hjerneceller

Den fria viljan har hittats i hjärnan

Forskare har kommit fram till att två områden i hjärnan är avgörande för vår upplevelse av att ha en fri vilja.

Två områden i hjärnan är tillsammans ansvariga för att vi har en fri vilja, enligt ny forskning.

Den fria viljan är samspelet mellan medvetna avsikter och handlingar. När vi utför en handling krävs det att vi beslutar oss för att utföra den och att vi samtidigt är medvetna om att det är vi själva som står bakom handlingen.

Två områden i hjärnan är centrala

En forskargrupp vid Beth Israel Deaconess Medical Center i USA undersökte två grupper av patienter som hade drabbats av hjärnsjukdom.

Den ena gruppen bestod av 28 patienter med akinetisk mutism, som medför att viljan att tala och röra sig försvinner. Den andra gruppen bestod av 50 patienter med alien limb-syndromet. De upplever det som att deras extremiteter och rörelser inte är deras egna.

Båda sjukdomarna beror på fysiska skador i hjärnan, men det kan finnas skillnader mellan var skadan sitter. En kartläggning av skadorna visade att de drabbat nätverk av hjärnceller som har förbindelse med två områden i hjärnan.

Den fri vilje sidder i hjernens anterior cingulate cortex og precuneus cortex.

Forskare har kommit fram till att den fria viljan finns i två områden i hjärnan. I främre gördelvindlingen (gult område, t.v.) och precuneus kortex (gult område, t.h.)

© Shutterstock

Hos patienterna med akinetisk mutism rörde det sig om främre gördelvindlingen och för dem med alien limb-syndromet gällde det precuneus.

Forskarna har därmed identifierat två hjärnområden som är centrala för vår upplevelse att ha en fri vilja.