Shutterstock

Därför tröttar videomöten ut din hjärna

Känner du dig mer utmattad efter ett videomöte än efter ett fysiskt möte? Då är du inte ensam. Människohjärnan är expert på att koda av ansikten och de virtuella spelreglerna sätter press på dina medfödda förmågor.

Dålig uppkoppling, frysta bilder och störande ljud Covid-19-pandemin har tvingat människor runt om i världen att hitta nya sätt att kommunicera på och det innebär också att videomöten har blivit en del av vardagen för många.

Det finns flera skäl till att du blir trött efter ett videomöte. Att en grupp av ansikten tittar på dig från små rutor på skärmen utmanar din hjärna.

1: Du går miste om kroppsspråket

Vår kommunikation är full av små ickeverbala koder som vår hjärna ständigt avkodar: Små handrörelser, en snabb inandning som ett tecken på att vilja avbryta, ändringar i röstläge, ansiktsuttryck och kroppshållning.

När vi befinner oss ansikte mot ansikte uppfattar hjärnan automatiskt alla små tecken - samtidigt som den lyssnar på det som sägs. Och under ett telefonsamtal kan vi fokusera på en röst samtidigt som vi kan gå runt, och på så sätt ökar också vår kreativitet.

Men under ett videomöte, där det till och med kan vara flera ansikten att förhålla sig till samtidigt, krävs det betydligt mer energi av vår hjärna. Det förklarar Gianpiero Petriglieri som forskar i arbetsmiljöer vid INSEAD Business School i en intervju med BBC. Hjärnan vet helt enkelt inte var den ska fokusera eller leta efter de små koderna.

Dina muskler speglar ansiktsuttryck

Ett komplicerat samspel säkerställer att kan läsa av andra människors känslor. Flera försök indikerar att våra ansiktsmuskler spelar en viktig roll i tolkningen av andras ansiktsuttryck.

© Oliver Larsen

Ditt ansikte ­speglar andras glädje och ilska

När du ser en arg person uppstår aktivitet i muskeln corrugator supercilii, som drar ned ögonbrynen.

© Oliver Larsen

Ditt ansikte ­speglar andras glädje och ilska

När du ser en glad person aktiveras muskeln zygomaticus major, som är delaktiga i att dra mungiporna uppåt när du ler.

2: Försenade reaktioner gör dig obekväm

Är ni här? Under ett videomöte kommer reaktionerna från dina kolleger ofta lite långsammare än i den fysiska världen.

Till och med små förseningar kan göra dig obekväm och påverka din uppfattning om övriga mötesdeltagare. Det visar en studie från 2014 som gjorts av forskare vid University of Wuppertal i Tyskland.

Slutsatsen var att en fördröjning på blott 1,2 sekunder under ett telefon- eller konferenssamtal gjorde att försöksdeltagarna uppfattade de andra mötesdeltagarna som frånvarande och mindre vänliga.

3: Du blir stressad av att se på ditt eget ansikte

Att se dina egna ansiktsuttryck samtidigt som du pratar kan vara en stressfaktor för många. För det första är webkameran enligt forskare en konstant påminnelse om att du blir iakttagen och därmed också måste prestera.

För det andra kan detta att se sina egna ansiktsuttryck öka stressnivån. Det visar en italiensk studie från 2020.

Där upptäckte forskarna att negativa känslor, såsom ilska och avsky, förstärktes hos försöksdeltagarna som tittade på sitt eget ansikte samtidigt. Detsamma gällde inte om de såg samma ansiktsuttryck hos andra människor.

Hjärnan har ansikten på lager

Naturligt urval har gjort människoansiktet lätt att känna igen – och även gjort att hjärnan är expert på att lagra och känna igen det.

© Oliver Larsen

Ansiktet hamnar i bakhuvudet

När du ser ett ansikte skickar 100 miljoner ljuskänsliga fotoreceptorer i ögat vidare bilden till syncentrum längst bak i hjärnan.

© Oliver Larsen

Hjärncentrum söker efter ögon och mun

Occipital face area, ett hjärncentrum i nackloben, söker efter ögon, näsa och mun i synintrycket och utvärderar om det är ett ansikte.

© Oliver Larsen

Nervceller skapar ­detaljerad karta

I ett område längst ned i tinningloben reagerar samtliga nervceller på ett visst drag i ansiktet, exempelvis hudfärg eller avstånd mellan ögonen. Cellernas samlade aktivitet skapar en karta över varenda liten detalj i det ansikte du står inför.

© Oliver Larsen

Hjärnan sparar ansiktets information

Informationen om ansiktet sparas i hjärnan. Hippocampus och pannloben spelar en avgörande roll i förvaringen.