Shutterstock / MDGRPHCS

Därför blir du trött av att tänka för mycket

En ny fransk studie visar att när det känns som att din hjärna kokar skyddar den sig själv genom att utsöndra ett signalämne som gör dig trött.

Du kanske känner igen känslan av att vara helt utmattad efter en lång dag med många uppgifter, skärmar och mycket mental aktivitet.

Nu har franska forskare kommit fram till att den mentala tröttheten beror på en överproduktion av signalämnet glutamat när hjärnan har kört för fullt i flera timmar i sträck.

Syftet är att bevara hjärnans funktionalitet Motivationsforskaren Mathias Pessiglione

Konsekvensen av överproduktionen är att hjärnan försöker stänga av mer utmanande uppgifter.

Detta leder till prioritering av enklare uppgifter för att täcka kortsiktiga behov istället för mer framåtblickande mål och större vinningar.

Hjärnan skyddar sig själv

Överaktivitet i hjärnan leder till att gifter byggs upp i den del av hjärnan som kallas prefrontala cortex.

Det är därifrån som planeringen av våra handlingar genomförs, och det är där som överproduktionen av glutamat förorenar signalsubstanserna, vilket leder till mer oklara tankar.

Mathias Pessiglione, motivationsforskare vid Paris Brain Institute, ICM, och en av forskarna i studien förklarar processen i ett pressmeddelande så här:

"Våra resultat visar att kognitivt arbete leder till en verklig funktionsförändring - ansamling av skadliga ämnen. Det innebär att utmattning faktiskt är en signal som får oss att sluta arbeta med syfte att bevara hjärnans funktionalitet".

Tidigare har många forskare trott att hjärnan vid mentalt krävande arbete ville ha någon form av belöning och därför riktade in sig på enklare uppgifter.

Timmar med bokstäver

Studien genomfördes genom att under en dag mäta den kemiska aktiviteten med magnetisk resonans på atomnivå i hjärnan hos 40 försökspersoner med specifikt utvalda arbetsuppgifter och stressnivåer.

De 40 personerna delades in i två grupper, som fick utföra krävande respektive mindre krävande kognitiva tester under sex timmar med två korta pauser.

© Shutterstock / KateStudio

De krävande uppgifterna kunde exempelvis vara att se en serie bokstäver ändras var 1,5:e sekund och sedan reagera när samma bokstav som visades för tre visningar sedan dök upp igen.

I testet kunde forskarna observera fysisk trötthet i form av minskad pupillvidgning – men också glutamatproduktion, vilket gör det svårare för individen att blicka framåt.

Sömn balanserar kemi

Utöver det ansträngande tankearbetet fick testpersonerna även svara på frågor om de exempelvis hellre ville ha en mindre summa kontanter där och då eller en större summa pengar flera månader senare.

Testpersonerna med förhöjt glutamat i prefrontala cortex valde de kortsiktiga vinsterna i större utsträckning än den andra gruppen.

Forskarna bakom studien hoppas bland annat att andra studier kan närma sig bland annat sambandet mellan kognitiv press och hur vi kan läka stressade hjärnor.

Än så länge finns det inte mycket att utmana naturens begränsningar med när det gäller att kunna tänka klart under en längre tid.

Mathias Pessiglione förklarar dock att gamla knep som vila och sömn hjälper, eftersom det finns goda bevis för att glutamat elimineras från hjärnsynapser under vår sömn.