barn, hjerne

Bra undervisning ger större hjärna

Om barn får bra undervisning när de är unga får de större hjärnor som vuxna.

Om barn får aktiv och stödjande utbildning under de första fem åren i livet syns det tydligt på hjärnskanningar när de har blivit vuxna.

Det har forskare kommit fram till efter att ha studerat hjärnan hos ett antal personer som har varit en del av The Abecedarian Project.

1971 valde forskare ut en grupp barn från utsatta familjer för projektet. Alla familjer fick extra hälso- och sjukvård, hälsosam kost och familjeterapi, men bara en del av barnen fick utbildning i en så kallad berikad lärmiljö.

Specialundervisningen varade från barnen var några veckor till fem år - fem dagar i veckan i 50 veckor per år.

Sedan dess har forskare följt barnens utveckling och 50 år senare visar hjärnskanningar en förvånansvärt stor skillnad.

Människor i den grupp som fick specialundervisning på 1970-talet i dag har i genomsnitt tio procent större hjärna än vad kontrollgruppen har. Och de hjärncentra som har att göra med språk och kognitiva förmågor är upp till 30 procent större hos de personer som deltog i undervisningen.

Detta är första gången en direkt koppling har visats mellan barns lärande i en "berikad miljö" och hjärnans utveckling. Forskarna bakom upptäckten tror att det är ett genombrott för att förstå hur hjärnan fungerar.