Shutterstock
Braille

Blinda och döva har supersinnen

Människor som inte kan se eller höra kompenserar för sin funktionsnedsättning, genom att andra av deras sinnen skärps. Så har man sagt i många år, och det ligger faktiskt mycket i det, visar nya undersökningar.

Många har nog en känsla av att döva och blinda personer kan skärpa de sinnen som fortfarande fungerar som de skall, men först nyligen har påståendena undersökts vetenskapligt. Det visar sig att blinda är snabbare än seende på att uppfatta intryck från känseln.

Samtidigt lokaliserar de ljudkällor bättre, och de kan dessutom uppfatta ord i ett ordflöde, som är så snabbt att det inte är meningsfullt för oss andra. Döva är i sin tur bättre än hörande på att se objekt i utkanten av synfältet och på att uppfatta rörelser.

Forskarna har inte bara konstaterat att andra sinnen hos blinda och döva förbättras. De har också kommit närmare en förklaring på fenomenet. Med hjälp av hjärnskanning kan de nämligen se tydliga tecken på att andra sinnen tar över hjärnans syncentrum hos blinda. Det uppstår helt enkelt nya förbindelser i hjärnan, och mycket tyder på att något motsvarande sker hos döva.

Många blinda kan läsa med imponerande hastighet. Fingrarna flyger över de upphöjda punkter som utgör bokstäverna i punktskriften, och erfarna blindskriftläsare kan tyda mer än tio tecken i sekunden.

Det ledde förra året till att amerikanska forskare undersökte om blinda har ett bättre känselsinne än seende, vilket visade sig vara fallet – i synnerhet för människor som var födda blinda. De är snabbare på att uppfatta påverkan av huden på den yttersta delen av pekfingret – kanske för att de tar hjärnområden i bruk, som seende använder i samband med synsinnet.

Tidigare undersökningar har nämligen visat att delar av den bakre delen av hjärnbarken, som normalt tar sig an synintryck, aktiveras när blinda läser punktskrift. Blindfödda är också bra på att avgöra ett ljuds frekvens och ta reda på varifrån det kommer. De kan med andra ord avläsa den akustiska miljön bättre än seende.

En ny kanadensisk under-sökning utförd med hjälp av hjärnskanningar visar att det kan bero på att de delar av hjärnan, som hos seende tar sig an visuella intryck, och ger oss rumssinne hos blinda aktiveras när ljud skall avkodas. Amerikansk forskning ger motsvarande resultat – man kan nästan säga att blinda kan se med öronen.