Shutterstock / Kateryna Kon

Bara en halv öl om dagen skadar din hjärna

Även mycket små mängder alkohol kan resultera i hjärnskador, visar ny forskning. Skillnaden mellan noll och fyra dagliga enheter är lika med tio extra års åldrande av hjärnan.

Ju mer alkohol du intar, desto mindre blir din hjärna. Det är slutsatsen i ett nytt amerikanskt forskningsprojekt baserat i University of Philadelphia.

Även om alkoholens skadliga effekter numera är väldokumenterade, är det inte desto mindre överraskande att alkohol i även mycket små mängder enligt studien orsakar markanta skador på hjärnan.

Forskarna har analyserat data från fler än 36 000 medelålders och äldre testpersoner och konstaterar att alkoholintag både gör hjärnan mindre och skapar ett antal skadliga förändringar i dess struktur.

Sambandet är tydligt ända ned på ett dagligt intag på mindre än en enhet – motsvarande en halv öl.

Därefter ökar skadeeffekternas allvar, i takt med hur mycket större alkoholkonsumtionen är.

50-åringar med 60 år gamla hjärnor

Studien visar att alkohol påverkar hjärnan på ett sätt som är jämförbart med skadeeffekterna i samband med åldrande.

För varje daglig enhet som intas under en längre period ser hjärnan alltså ut att ha åldrats i motsvarande grad.

Exempelvis visar studien att skillnaden från noll till fyra dagliga enheter är lika med tio års extra åldrande av hjärnan hos den genomsnittliga 50-åriga testpersonen. Skillnaden mellan en daglig enhet och två dagliga enheter visar sig som två extra års åldrande hos den genomsnittliga 50-åringen.

Alkoholmissbruk orsakar hål i hjärnan

© Marlene Oscar Berman & Susan M.M. Ruiz

Alkoholistens hjärna

Hålrum i hjärnan upptäcktes av forskare när de skannade en alkoholmissbrukande 72-årig kvinna. En frisk hjärna är full av så kallad vit substans, men här syns bara ett gapande hål.

© Marlene Oscar Berman & Susan M.M. Ruiz

Kontrollhjärna

Mindre hålrum finns även i en normal hjärna. Där bildas så kallad ryggmärgsvätska, som skyddar den ömtåliga hjärnvävnaden mot bland annat stora tryckskillnader.

Förutom att reducera hjärnans totala storlek pekar analysen av data på att även hjärnans grå och vita substans minskar i omfång till följd av alkoholintag.

Mängden av både grå och vit substans förknippas oftast med den mänskliga intelligensen:

Grå substans behandlar sensorisk input, samlar in information från sinnesorganen och säkerställer att informationen kommer fram till rätt ställen.

Vit substans bestämmer kommunikationshastigheten i hjärnan mellan nervcellerna, och det samarbetet beskrivs populärt som hjärnans centrala behandlingsenhet.

Tidigare kunskap ska omvärderas

Tidigare studier har pekat mot att ett lågt dagligt intag av alkohol inte åsamkar hjärnan någon skada, eller att alkohol i måttlig mängd till och med kan ha en positiv inverkan på främst äldre människor.

Gemensamt för de tidigare studierna är dock att de har baserats på betydligt färre data än de sammanlagt 36 678 testpersoner som ingår i studien från University of Philadelphia.