Artificiell intelligens läser dina tankar

Med hjärnbilder som enda bakgrundskunskap har artificiell intelligens lärt sig att läsa tankar. Tekniken kan för första gången någonsin avslöja hela, tänkta meningar.

tankeläsning

En ny, artificiell intelligens kan avläsa komplexa tankar uteslutande genom att analysera aktiviteten i hjärnan.

© Thomas Arnoldi/Shutterstock

”En ung flicka spelade fotboll”. ”Advokaten drack kaffe”. Och ”vittnet skrek under rättegången”. De tre meningarna är exempel på komplexa tankar som artificiell intelligens har avläst hos försökspersoner i ett nytt experiment.

I tidigare försök har tankeläsningstekniker avläst enstaka ord i hjärnan, men i och med det nya genombrottet har hela meningar har lyfts ut ur människohjärnan för första gången.

Övning ger färdighet

Den artificiella intelligensen har lärt sig tankeläsning av ett forskarlag från Carnegie Mellon University i USA.

Forskarna använde en fMRI-maskin till att avbilda hjärnorna hos sju försökspersoner, medan de läste upp 240 korta meningar. Maskinen mäter blodgenomströmningen i hjärnan och därmed också vilka områden som är mest aktiva.

Hjärnbilderna och de tillhörande meningarna matades in i den artificiella intelligensen – så när som på en mening. Efter att ha övat sig på att koppla ihop hjärnaktivitet och meningskonstruktion i de 239 meningarna skulle den artificiella intelligensen gissa den mening som hörde till den sista hjärnbilden och tvärtom: förutspå hjärnaktiviteten under den sista meningen.

Forskarna upprepade försöket 240 gånger och varje gång utelämnades en ny mening. Den artificiella intelligensen kunde avläsa meningen utifrån hjärnaktiviteten och förutspå aktivitetsmönstret utifrån meningen med 87 procents säkerhet.

Forskarna ska nu vidareutveckla intelligensen, så att den till sist kan avläsa alla sorters komplexa tankar i hjärnan.

© Marcel Just/Carnegie Mellon University.

Förutspådd hjärnaktivitet (Överst), faktisk hjärnaktivitet (nederst).