Shutterstock
Vis man med stort huvud

Är människor med stora huvuden smartare?

Det verkar logiskt att större huvuden innehåller större hjärnor. Men är människor med stora huvuden också mer intelligenta?

Studier visar att personer med stora huvuden även har stora hjärnor. Och även om intelligens är svårt att definiera tyder allt på att hjärnans storlek påverkar hur intelligenta vi är.

I studier med syskon som växt upp i samma miljö tenderar den syster eller broder med störst huvud, och därmed också störst hjärnvolym, att prestera bättre i IQ-tester.

I ett annat experiment hittade forskarna områden i dna:et, så kallade SNP, som visade en tydlig koppling mellan huvudets storlek, IQ och utbildningsnivå.

Forskare tror att människors stora hjärnor förmodligen är resultatet av naturligt urval för hög intelligens, något som har varit viktigt för artens överlevnad.

Stora hjärnor förfaller långsammare

Människor med stora huvuden kan inte bara skryta med stora hjärnor och hög intelligens – de är även bättre skyddade från att förlora så kallade kognitiva förmågor med åldern.

I en studie från University of Southampton i England testades 215 personer i åldern 66-75 år genom ett intelligenstest och ett minnestest. Tre och ett halvt år senare testades de på nytt.

Testpersoner med stora huvuden fick både signifikant högre poäng i intelligenstestet än de med små huvuden och visade också på mindre försämring av minnet under perioden.

Risken för kognitivt förfall var hela fem gånger högre hos de individer som hade de minsta huvudena.