Lucky Business / Shutterstock
Är du introvert eller extrovert?

TEST: Är du introvert eller extrovert?

Psykologer har i hundratals år definierat personer utifrån hur utåtriktade eller inåtvända de är, och nu stödjer hjärnforskning uppdelningen mellan de tillbakadragna och de högljudda.

För en del människor kan social samvaro vara en energikick, medan det har motsatt effekt för andra.

Psykologin har arbetat med spektret mellan utåtvändhet och inåtvändhet sedan Carl Jung uppfann begreppen på 1920-talet.

Nu ser hjärnforskningen ut att bekräfta hans teorier på neurologisk nivå. Forskningen visar nämligen att det är stor skillnad mellan vad som stimulerar och frisätter lyckohormoner hos introverta och extroverta personer.

Lär dig mer om forskningen och testa dig själv för att se var du befinner dig på spektret mellan extrovert och introvert.

Test: Är du introvert eller extrovert?

Är du osäker på om du är introvert, extrovert eller ambivert – det vill säga någonstans mitt emellan? Då ska du göra vårt test och få svaret.

Extroverta och introverta hjärnor har olika belöningar

Den schweiziske psykologen Carl Jung var den första att namnge de personlighetsdrag som bestämmer om en människa trivs bäst i större, sociala sammanhang eller i små, trygga sällskap.

Senare vidareutvecklade den tyske psykologen Hans Eysenck teorin. Han förklarade skillnaden genom att extrovertas mottaglighet för känslor och uttryck har en lägre grundnivå.

Det krävs helt enkelt mer för att en extrovert ska ha roligt, jämfört med någon som är introvert.

Hjärnavbildningar kan avslöja om du är extrovert eller introvert

Hjärnforskning visar att den tyske psykologen var inne på rätt spår – åtminstone att en av skillnaderna mellan de båda personlighetstyperna handlar om dopamin, det kemiska ämne som är hjärnans belöning.

I en studie
visades bilder av natur och ansikten för grupper av extroverta och introverta personer.

Med hjälp av hjärnavbildningar kunder forskarna se att extroverta testpersonerna reagerade starkare på bilderna av människor än de introverta gjorde.

För extroverta personer utgör andra människor alltså en större källa till motivation och/eller belöning, och därför investerar de mer energi i att vara sociala.

Det kan förklara varför många introverta trivs bra med att vara hemma en fredagskväll, medan extroverta har ett större behov av att vara sociala.

Kännetecken för en extrovert person

Här är en lista över kännetecknen för en extrovert person.

Extroverta är:

 • Sociala
 • Pratglada
 • Gestikulerande
 • Uppmärksanhetssökande
 • Tydliga med sina känslor

En extrovert person föredrar:

 • nya utmaningar, nya omgivningar och nya bekantskaper – spänning och variation.
 • att vara i centrum och gärna i större grupper
 • att vara aktiv

En extrovert person får energi av:

 • aktiv, social samvaro med andra människor och gärna många åt gången.

Kännetecken för en introvert person

Här är en lista över kännetecken för en introvert person.

En introvert person är:

 • Övervägande reserverade
 • Iakttagande
 • Eftertänksamma
 • Emotionellt kontrollerade utåt

En introvert person föredrar att:

 • interagera socialt i små grupper eller med enskilda personer
 • koncentrera sig på en uppgift åt gången i stället för många
 • läsa, skriva och tänka i stället för att prata

En introvert person får energi av att:

 • tillbringa tid för sig själv och ha det lugnt omkring sig

Introverta personer är bättre på att tänka abstrakt

En studie från 2012 påvisade att introverta personer har en tjockare pannlob (prefrontala cortex).

Den delen av hjärnan är aktiv i samband med abstrakt tänkande, planering och beslutsfattande – förmågor som introverta har i högre grad än extroverta.

Genom historien har personlighetstyperna haft sina olika för- och nackdelar. Troligen har introverta människor varit bra på att överleva i naturen, eftersom deras tillbakadragna läggning får dem att undvika farliga situationer.

Extroverta människor har däremot varit starkt motiverade att hjälpa sin stam genom att jaga eller samla in mat när krisen har stått för dörren.

Om en människa är introvert eller extrovert är dock inte en fråga om antingen-eller.

Hur en person uppträder i sociala sammanhang beror på en uppsjö av olika faktorer, och många människor har både inåtvända och utåtriktade drag.