Shutterstock
Bruce Willis

Allvarlig hjärnsjukdom förstör förmågan att kommunicera

Skådespelaren Bruce Willis går i pension efter att ha diagnostiserats med afasi. Vi förklarar det allvarliga tillståndet och hur du upptäcker det.

De flesta har varit med om att söka efter ett visst ord som plötsligt är som bortblåst.

Föreställ dig att det händer med flera av orden varje gång du försöker formulera en mening.

Så kan livet se ut för en person med hjärnsjukdomen afasi, som är vanligare förekommande än exempelvis Parkinsons sjukdom och multipel skleros (MS), men trots det är det bara 9 procent av befolkningen som känner till den.

Men vilka symtom får den drabbade? Och bör du vara rädd om du inte kan hitta rätt ord? Här får du svaren.

Bruce Willis med hustrun Emma Heming

"Vår älskade Bruce har fått hälsoproblem och har nyligen diagnostiserats med afasi, som försvårar hans kognitiva förmåga". Så skrev skådespelarens exfru Demi Moore i ett inlägg på Instagram. Inlägget har även signerats av Bruce Willis nuvarande hustru Emma Heming (se bilden) och parets två barn. Skådespelarens anhöriga har ännu inte meddelat orsaken till afasin.

© Shutterstock

Ett ord sätter hjärnan i arbete

Varje gång du ska säga ett ord inleds en extrem komplicerad kedjereaktion i din hjärna – utan att du tänker på det:

Du ska exempelvis omsätta tankar till ord, minnas hur ordet låter och lägga en komplicerad plan för hur ordet ska uttalas.

Och till sist sätter hjärnans så kallade rörelsecentrum i gång ett flertal muskler i munnen och svalget som uttalar ordet.

Men för människor med afasi har den komplicerade kedjereaktionen rubbats i ett eller flera led. Och sjukdomen omfattar en förlorad talförmåga och i vissa fall även förmågan att förstå tal. Själva ordet afasi är grekiska för "inget språk".

Afasi har dock ingenting att göra med intelligens, som vissa felaktigt tror.

Afasi drabbar helt olika

Hur sjukdomen drabbar en person är helt individuellt. Men tillståndet uppkommer när de områden i vår hjärna, som är ombesörjer vår verbala förmåga, skadas.

Det kan exempelvis vara ett litet centrum i hjärnbarken kallat Brocas område, som ofta är placerat i vår vänstra hjärnhalva och har en avgörande betydelse för förmågan att tala.

Hjärnan

Det så kallade Brocas område i hjärnan är ett av de hjärncentrum som är förknippat med både språk och musik.

© Database Center for Life Science(DBCLS)

Personer med skadar i Brocas område utesluter kanske enstaka ord när de talar. Men de kan fortfarande kommunicera med korta, meningsfulla meningar som exempelvis: "Vill ha mat." De kan i regel också förstå när andra talar.

VIDEO: Se en person med Brocas afasi

Afasin kan även bero på skador i ett centrum placerat i den bakre delen av vår hjärna, kallad Wernickes centrum.

Personer med skador i Wernickes centrum kan ofta kan tala i långa, men obegripliga meningar, där de använder onödiga ord eller uppfinner helt nya ord. De kan också ha svårt att förstå vad andra säger.

Den allvarligaste varianten av afasi drabbar flera hjärnområden samtidigt och kallas global afasi. De drabbade kan ha allvarliga problem att både tala och förstå tal.

VIDEO: Se en person med Wernickes afasi

Talterapi reparerar hjärnan

Den vanligaste orsaken till afasi är hjärnblödningar, men även svullnader från tumörer, olyckor och hjärnsjukdomar som exempelvis demens kan förstöra hjärnans talcentrum.

Demens kan leda till att talstörningarna förvärras med tiden och då gäller det att förebygga ytterliga talförluster med olika övningar.

Men oftast är det alltså en utlösande händelse i hjärnan som orsakar att personer utvecklar afasi.

Själva talstörningen kan vara övergående och en del patienter återhämtar sig helst utan hjälp.

Men de flesta med afasi kommer att fortsätta att kämpa med en eller annan form av talstörning efter exempelvis en hjärnblödning.

Den goda nyheten är dock att talterapi ofta kan hjälpa till att återskapa förbindelser i förstörda hjärnområden och därmed förbättra talet.