Shutterstock

Alla hjärnor har lika bra kopplingar

Däggdjurs hjärnor åtskiljer sig en hel del, men nätverket av nervceller är lika effektivt.

För första gången har forskare studerat hur effektivt hjärncellerna är kopplade till varandra hos olika däggdjur. Forskare från Tel Aviv University i Israel kartlade hjärnans nervförbindelser hos 130 olika arter – allt från råttor och fladdermöss till delfiner och människor.

Forskarnas mått på effektiviteten var hur lätt en signal kunde nå från en slumpmässig hjärncell till en annan, det vill säga hur många kontakter – de så kallade synapserna – signalen behövde passera längs vägen.

Antalet kontakter mellan två slumpmässiga hjärnceller är ett mått på hjärnans effektivitet.

© Shutterstock

Forskarna förväntade sig att människohjärnan skulle ha det mest effektiva nätverket, men överraskande nog visade det sig att samtliga djurs nätverk överlag var lika effektiva.

Upptäckten är en universell lag

Å andra sidan fanns det betydande lokala skillnader. Vissa djur hade exempelvis väldigt effektiva nätverk i vardera hjärnhalva, men dåliga kopplingar mellan halvorna. Hos andra djur var det tvärtom.

Det samma gällde också när forskarna jämförde enskilda individer inom samma art.

Både formen och storleken på däggdjurs hjärnor varierar stort, men effektiviteten i cellernas nätverk är nästan densamma – exempelvis hos delfinen (till vänster), människan (till höger) och råttan (längst ned).

Om exempelvis en person hade ett mycket effektivt nätverk i ett område av hjärnan var effektiviteten låg i ett annat området.

Forskarna kallar sin upptäckt för en “universell lag”, som bland annat kan förklara att en viss medfödd talang, exempelvis när det gäller sport eller musik, ofta innebär sämre förutsättningar när det gäller andra områden.