Heroinvaccin ska bota narkomaner

Ett nytt vaccin mot heroin tar bort effekten av den euforiserande drogen. Forskarna hoppas att injektionerna ska kunna hjälpa narkomaner på avvänjning.

Heroinvaccin

En nytt vaccin ska förhindra effekten av heroin i kroppen

© Shutterstock

Ett vaccin mot drogmissbruk. Det är vad ett forskarteam i Kalifornien, USA, håller på att utveckla. Försök på apor visar att det kan hämma djurens berusning genom att ge dem injektioner med vaccin.

Med hjälp av vaccinet ska forskarna ta bort en del av motivationen hos drogmissbrukare att ta den starkt beroendeframkallande drogen och på så sätt förhindra återfall under avvänjning.

Kroppen angriper heroin

Heroinvaccinet fungerar på samma sätt som ett vaccin mot en sjukdom. Det innehåller en liten del av en heroinmolekyl och provocerar på så sätt immunförsvaret att bilda antikroppar mot heroin.

På så sätt är kroppen redo att attackera när drogen hamnar i blodomloppet. Antikropparna känner omedelbart igen heroinmolekylerna och neutraliserar dem innan de når hjärnan. Det betyder att missbrukaren inte upplever något euforiserande rus.

I försöket gav forskarna från ”The Scripps Research Institute”i Kalifornien fyra rhesusapor tre injektioner med vaccin innan djuren fick olika doser av heroin. Samtliga apors immunförsvar bildade ett försvar som eliminerade effekten av drogen i upp till åtta månader.

Ska testa heroinvaccin på människor

Två apor hade vaccinet i kroppen sedan ett tidigare försök och de bildade ett extra starkt försvar. Forskarna hoppas att de på sikt ska kunna göra narkomaner näst intill immuna mot den berusning som heroinet medför och på så sätt hjälpa dem att hålla sig borta från det euforiserande ämnet.

Det är första gången ett vaccin mot en så kallad opioid har kommit så långt och forskarna kommer nu att testa vaccinet på människor.