Har du ghostat en vän? Tänk dig för, det kan straffa sig

Det kan vara sårande när en vän försvinner utan förklaring. Men det kan även få negativa konsekvenser för den som drar ur kontakten, visar forskning.

Tack vare digitala medier har fenomenet "ghosting" blivit allt vanligare. Med bara en musklickning kan man blockera en person utan att förklara sig.

© Shutterstock

Du har kanske varit med om det? En vän, eller någon du tycker om, försvinner utan ett ljud och ignorerar dig plötsligt utan någon förklaring.

Fenomenet kallas ghosting och kan den som blir övergiven står kvar med en massa frågor utan svar.

Är man den som det går ut över kan det vara sårande att bli dumpad. Men det kan faktiskt gå illa för den som ghostar också. Det visar en studie som har publicerats i Telematics and Informatics.

Enligt forskarna har de flesta studier av ghosting-fenomenet hittills fokuserat på följderna för den som blir övergiven.

Men det skorter på viden om personen som ghostar, enligt den ledande forskaren bakom studien, Michaela Forrai, som också tillstår att hon själv har använt sig av strategin.

Därför valde hon tillsammans med en grupp kolleger att fokusera på ghostarens motiv – och konsekvenserna av att ghosta sett ur ghostarens perspektiv.

Negativa konsekvenser över tid

Forskarna genomförde två omgångar med frågeformulär med fyra månaders mellanrum. I den första studien deltog 978 personer, varav 415 personer även deltog i den andra studien.

© Shutterstock

En utbredd trend

Deltagarna svarade dels på ett antal frågor som tecknade en bild av deras benägenhet att ghosta vänner eller någon de dejtar, trots att begreppet "ghosting" framgick explicit av frågorna som ställdes.

Dessutom besvarade de ett flertal andra frågor för att belysa deras självkänsla, potentiella depressiva tendenser och huruvida de kände sig överväldigade av mängden meddelanden på sociala medier.

Depressiva tendenser

Enligt forskarna kände sig de som ghostar romantiska partner ofta överbelastade av kommunikationen på sina sociala medier. Forskarna kunde också konstatera att ghostarna sällan upplevde att det gick ut över deras eget välbefinnande när de utan att förklara sig bröt kontakten med någon de dejtade.

Det såg emellertid annorlunda ut när det gällde vänskapsrelationer. I de fallen såg forskarna att de som ghostade vänner hade en tendens att med tiden utveckla depressiva tankar.

Enligt forskarna tycktes dock varken ghosting av vänner eller någon man dejtar på sikt resultera i sämre självkänsla hos ghostaren.

Genomsnittsåldern för deltagarna i studien låg på drygt 19 år och av dem som deltog fanns det något fler kvinnor än män. Därmed stämmer inte resultaten nödvändigtvis in på äldre personer som ghostar, understryker forskarna.