Shutterstock
De rikaste är inte nödvändigtvis de smartaste.

Här är sambandet mellan förmögenhet och intelligens

Det kan finnas ett samband mellan hur mycket det finns i lönekuvertet och din intelligens. Men riktigt så enkelt är det inte, visar en svensk studie.

Det är många som har föreställningen att rika människor är smartare än resten av befolkningen. En del superrika personer uppnår till och med kultstatus och det är inte ovanligt att helt vanliga människor vänder sig till dem för att söka svar på livets svåra frågor.

Men är rika människor verkligen klokare än vi andra?

Det korta svaret är nej, visar en uppseendeväckande studie

På väg i elva år

Tidigare studier har bland annat kopplat ihop intelligens med ekonomisk framgång. De har dock inte specifikt undersökt intelligensen bland de allra rikaste, vilket forskare försöker råda bot i denna studie, skriver vetenskapsmediet IFLScience.

Rent konkret har forskarna analyserat ett antal kognitiva tester gjorda av knappt 60 000 svenska män i samband med deras värnpliktstjänstgöring.

Deltagarna, som i dag är mellan 35 och 45 år gamla, följdes av forskarna under elva års tid då deras anställningar och lönenivåer kontinuerligt registrerades.

Därefter jämförde forskarna deltagarnas aktuella lön och position med deras elva år gamla kognitiva tester.

Pengar betyder inte allt

Resultaten visade att de deltagare som hade klarat sig bäst i de kognitiva testerna också var dem som innehade de bästa arbetena och tjänade mest pengar i dag.

Det är dock värt att notera att denna tendens bara gör sig gällande inom ett visst lönespektrum.

Det visade sig nämligen att försökspersonernas kognitiva skillnader suddades ut när de passerade en årslön på 60 000 euro, vilket motsvarar knappt 670 000 kronor om året.

Det finns med andra ord ingenting som tyder på att de som i dag tjänar 80 000 euro om året är mer intelligenta än dem som tjänar 60 000 euro.

Den rikaste procenten

Men hur ligger det då till med den procent av befolkningen som tjänar allra mest? Var på intelligensskalan placerar de sig?

Enligt resultaten i den svenska studien klarade sig den rikaste procenten faktiskt lite sämre i de kognitiva testerna än dem som låg en nivå under inkomstmässigt.

Studien visar alltså att personer med hög intelligens har lättare att skaffa sig välbetalda jobb. Men den visar också att det inte enbart är intelligens som avgör huruvida du blir förmögen eller extremt rik.

Så om du är ute efter en intellektuell förebild är förmögenheten kanske inte den enda parametern du bör utgå ifrån.