Shutterstock

Här är de sex egenskaper som oftast skapar problem i ett förhållande

Här får du en lista över personligheter du helst inte ska besitta om du vill träffa den utvalda – och om förhållandet ska hålla.

Snäll, charmig, belevad, lyssnande, kärlek och nyfikenhet är ord som används flitigt i dejtingannonser. Det är inte så konstigt med tanke på att det i hög är de egenskaper som både män och kvinnor söker hos varandra när de söker rätt partner.

Men hur ligger det med motsatsen – alla de personliga karaktärsdrag hos en potentiell partner som får oss att gå över till trottoaren på andra sidan gatan?

Är inte de värda att ta med i beräkningen?

Var aldrig ohyfsad eller grov i mun

Det anser en internationell grupp forskare och därför beslöt de sig för att finkamma tidigare forskning inom parrelationer för att komma underfund med vad det var hos den andra partnern som ledde till att hen ligger absolut lägst i kurs.

De positiva egenskaperna kallas "dealmakers" eftersom de öppnar dörrar till romantiska förhållanden, omtalas den negativa motsvarigheten "dealbreakers". De är de som försämrar chanserna.

Det är sex egenskaper som har placerat sig på den svarta listan och dem gör du klokt i att lära dig utantill. Högst upp på listan hittar vi "vulgär och grov". Så om du vill öka chansera att få den andres mobilnummer och kanske en dejt, så ska du för allt i världen inte uppvisa dessa beteenden.

Efterhängsenhet är inte heller ett plus

De fem övriga fem punkterna är "osjälvständig", "efterhängsen", "lätt på foten", "apatisk" och "omotiverad".

Både hos de personer som hade avslutat ett förhållande efter kort tid hos dem som kastade in handduken efter ett längre förhållande var det grovt och vulgärt beteende det beteende som uppfattades som mest negativt. Men "efterhängsen" och "apatisk" sågs inte heller med blida ögon.

Den nya studien, som har publicerats i tidskriften "Personality and Individual Differences", har gjorts i samarbete mellan tjeckiska, amerikanska, italienska och polska universitetsforskare. De gick igenom tidigare publicerade forskningsresultat och fokuserade på 285 män och kvinnor i åldern 18-55 år. Det rörde sig om amerikaner med medellånga universistetsutbildningar, 95 procent var heterosexuella och hälften ingick i fasta förhållanden.

Studien har ett par svagheter

Utifrån en i förväg sammanställd lista över totalt 49 negative personegenskaper hade varje deltagare fått i uppgift att rangordna dem, så att de egenskaper som stor högst upp på deras lista var dem som med högst sannolikhet skulle få dem att avsluta parförhållandet. Då fick "grov och vulgär" överlägset flest poäng.

Forskarna poängterar dock att studien har ett par svagheter. En av dem är att samtliga medverkande är amerikanska universitetsstudenter, vilket innebär att det är mycket homogen kategori människor. För att få en helt exakt bild skulle de det krävas att man inkluderade fler kategorier och större grupper.