D-vitamin

Solen är den viktigaste källan till D-vitamin. Bara 20 minuters solljus om dagen under sommaren kan ladda depåerna helt. 

© Shutterstock

Vitamin D är nyckeln till kroppens försvar

En flertal upptäckter visar nu att D-vitamin är avgörande för hälsan. Både cancer, diabetes, MS, depression och barnlöshet kan bero på D-vitaminbrist. Nyligen har forskare upptäckt att immunförsvaret överhuvudtaget inte kan aktiveras utan D-vitamin. Men vad är D-vitamin och kan man få för mycket av det?

20 september 2010 av Anders Enevold Christensen

Solen kan skapa det, och fet fisk har det i sig, men vi får i oss alldeles, alldeles för lite. D-vitamin är en bristvara för de flesta människor på norra halvklotet.

Över hälften av den brittiska och amerikanska befolkningen har för låga nivåer av D-vitamin, och mer än tio procent lider av uttalad D-vitaminbrist. I Sverige har en majoritet av befolkningen för låg nivå av D-vitamin, i varje fall under vinterhalvåret.

Det är inte bra, för forskarna har efterhand funnit tungt vägande bevis för ett samband mellan D-vitaminbrist och risk för många sjukdomar och sjukdomstillstånd.

D-vitamin skyddar kroppen

De senaste åren har en lång rad studier fått forskarna att spärra upp ögonen.

D-vitamin har visat sig ge ett väsentligt skydd mot allt från cancer till infertilitet och psykisk sjukdom. Nyligen fick forskare vid Köpenhamns universitet helt avgörande insikter i hur vitaminet kan skydda oss mot sjukdom.

Forskarna, med professor Carsten Geisler i spetsen, påvisade i en uppmärksammad undersökning att D-vitamin är essentiellt för immunförsvarets fronttrupp, T-cellerna.

Carsten Geisler – undersökning av D-vitamin

Undersökningar visar att D-vitamin är nödvändigt för att aktiva immunsystemet.

Vad gör D-vitamin?

Under lugna förhållanden simmar cellerna runt i blodet i ett passivt tillstånd av dvala, men så snart en inaktiv T-cell upptäcker en främmande kropp, fäller den ut en signalantenn för att bli aktiverad.

Forskarna fann att en av de första antenner som T-cellen öppnar är en D-vitaminreceptor som binder D-vitaminet för att därmed slå på en viss gen, som väcker T-cellerna.

Finns inte D-vitaminet i blodet, kommer T-cellen aldrig i gång.

”Det var en nyhet för oss att den gen som väcker T-cellerna ur deras dvala slås på, enbart när D-vitaminet är närvarande i vissa mängder”, berättar Geisler.

D-vitamin och immunförsvaret

D-vitaminet fungerar alltså som ett slags batteri för T-cellerna och är en förutsättning för att de skall kunna mobilisera ett angrepp.

Denna nya insikt fogar ännu en pusselbit till bilden av hur D-vitaminet verkar i vår kropp. Vitaminet bidrar också till att dämpa immunförsvaret, så att det inte löper amok, vilket kan leda till autoimmuna sjukdomar. De senaste åren har visat att vitaminet också kan hjälpa till att skydda mot både typ 1- och typ 2-diabetes, cancer, MS och psykiska sjukdomar som schizofreni och depression.

Det verkar inte finnas någon ände på D-vitaminets positiva egenskaper, men om det nu närmast är en mirakelmolekyl, som är involverad i så många allsidiga och livsviktiga funktioner, varför går då minst hälften av oss runt med för lite D-vitamin i blodet? Forskarna menar att den märkbara ökningen i D-vitaminbrist under de senaste åren delvis kan hänga ihop med de många varningarna för solstrålningen. För mycket sol kan orsaka hudcancer, men samtidigt tyder alltså mycket paradoxalt nog på att vi får för lite sol.

Hur får man D-vitamin?

Fiskeolja är känt för att vara en stor källa till D-vitamin och det innehåller även andra livsnödvändiga fettämnen. Det kan intas genom fiskoljepiller eller fet fisk. 

© Shutterstock

Solen är den bästa källan till D-vitamin

D-vitaminbrist är dock ett problem framför allt på vintern, för solljus är den suveränt största källan till D-vitamin. 

På sommaren räcker 20 minuters vistelse i solen varje dag för att ladda D-vitamindepåerna helt, och det motsvarar en dos på 250 mikrogram. 

För att uppnå samma mängd från andra källor än solen skulle man varje dag behöva få i sig ett kilo lax, 50 glas mjölk eller 50 multivitamintabletter – det är 50 gånger mer än den dagliga dos på fem mikrogram som många myndigheter rekommenderar att man äter.

Hur får man D-vitamin?

Kan man då få för mycket D-vitamin? Några undersökningar har visat att det för en frisk person krävs dagliga intag på över 1000 mikrogram, innan det vållar kräkningar, huvudvärk eller hjärtproblem, men det behövs fler undersökningar som kan kartlägga möjliga biverkningar vid längre tids intag, och därför är myndigheterna försiktiga med sina rekommendationer. 

De många bevisen för D-vitaminets gynnsamma effekter har dock fått flera forskare att kräva en högre rekommenderad dos av vitaminet som kosttillskott. Carsten Geisler menar att man bör vara uppmärksam på befolkningens generella brist på D-vitamin.

”Vi vet ännu inte vad den optimala koncentrationen av D-vitamin i blodet är – alltså vilken mängd som behövs för att skydda oss maximalt mot infektioner och sjukdomar, men även friska personer kan ha nytta av ett förebyggande D-vitamintillskott”, säger han.

D-vitamin bildas av solens strålar

D-vitamin bildas när solens strålar träffar huden. Regelbundna kortvariga vistelser i solen är bäst.

© Shutterstock

Vad är D-vitamin?

D-vitaminet är en oansenlig liten molekyl, som i kroppen bildas framför allt när en kolesterolmolekyl i huden nås av solstrålar. I sin aktiva form fungerar D-vitaminet som ett hormon, vars primära funktion är att slå på och av gener. Forskare har identifierat mer än 2000 gener, som påverkas av D-vitaminet.

Till exempel stimulerar vitaminet genen p53, som motverkar cancer, och en låg nivå av D-vitaminet ökar markant risken för bröstcancer, lungcancer och många andra cancertyper. Även om solljus kan orsaka hudcancer, kan det alltså också motverka cancer.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: