Damm

Dammpartiklar kommer vanligtvis från hudceller, textilfibrer och stekos.

© SHUTTERSTOCK

Varifrån kommer damm?

Vad består damm egentligen av och varför samlas det i stora dammråttor i hörnen?

Damm består av små partiklar som uppstår under vanliga aktiviteter i hemmet.

Några av de viktigaste källorna till damm är avstötta hudceller, sand, djurhår, brödsmulor, pollen, textilfibrer från kläder, möbler och mattor samt partiklar från exempelvis stekos och cigarettrök.

Damm kan hålla sig svävande kortare eller längre tid och virvlas lätt upp från exempelvis golvet.

Dammet ansamlas

När det lägger sig igen, är det inte alltid i ett jämnt lager. Vissa ytor samlar damm i högre grad än andra. Till exempel drar svaga elektriska laddningar i stereoanläggningen, tv-skärmen och datorn till sig extra mycket damm.

När dammpartiklarna utsätts för luftströmmar samlas de i dammråttor som virvlar fram över golvet och samlar ännu mer damm.

Dammråttorna hamnar där varken människor eller luftströmmar sopar bort dem.

Det samlas ofta i hörnen eller under sängen. I vanliga rum varierar mängden damm från omkring 0,05 till ett milligram per kubikmeter, men i rum där mycket aktivitet förekommer och där någon har rökt är dammängden betydligt större.

© EYE OF SCIENCE/SCIENCE PHOTO LIBRARY